Adoptiekinderen lopen groter risico op been- en spierproblemen

Adoptiekinderen lopen groter risico op been- en spierproblemen

Studie bevestigt dat extra aandacht voor gezondheid adoptiekinderen noodzakelijk is

Een studie uitgevoerd door het Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics bevestigt wat al geruime werd vermoed: de gezondheid van geadopteerde kinderen moet aandachtig in de gaten worden gehouden. Uit cijfermateriaal verzameld door 22 adoptiecentra in de Verenigde Staten blijkt namelijk dat geadopteerde kinderen vaker gezondheidsproblemen hebben dan kinderen die bij hun natuurlijke ouders opgroeien.

Adoptiekinderen lopen bijvoorbeeld groter risico op been- en spierproblemen, nog afgezien van een aantal psychische problemen. Ook leerproblemen zouden bij adoptiekinderen vaker voorkomen dan bij kinderen die bij hun biologische ouders wonen. Ergens is er dus toch sprake van een soort vervreemdingseffect, hoe goed de adoptieouders ook hun best hebben gedaan om het kind te accepteren.

De studie bevestigt dat extra aandacht voor gezondheid adoptiekinderen noodzakelijk is. Laura Radel, sociale assistente in de Verenigde Staten bij het Department of Health and Human Services, wijst er dat in haar land ongeveer 3% van de kinderen geadopteerd is. In totaal gaat het dus om ongeveer 1,80 miljoen kinderen.

Syndicatie