Een indigestie kan verschillende oorzaken hebben

Een indigestie kan verschillende oorzaken hebben

Ook het inslikken van te veel lucht kan aanleiding geven tot een indigestie

Over de oorzaken van een indigestie is al heel wat medische literatuur verschenen. Algemeen is de medische wetenschap het er over eens dat er verschillende categorieën een indigestie kunnen veroorzaken. Een indigestie kan verschillende oorzaken hebben, waarbij sommige zelfs eerder grappig in de oren klinken. Zo kan ook het inslikken van te veel lucht aanleiding geven tot een indigestie.

Op het vlak van ziekten zijn er verschillende aandoeningen die een indigestie kunnen veroorzaken. We denken daarbij - zonder volledigheid na te streven - aan maagzweren, maagzuur, (in zeldzame gevallen) maagkanker, ontstekingen van de maag, chronische pancreatitis, irritable bowel syndrome of prikkelbare darm, problemen met de schildklier enzovoort.

Daarnaast kan een indigestie ook worden veroorzaakt door een aantal geneesmiddelen die moeilijk worden verdragen. Op de eerste plaats is er natuurlijk aspirine, wat bij sommige mensen irraties uitlokt. Ook andere pijnstillers kunnen een negatieve invloed hebben. Daarnaast kan een indigestie het gevolg zijn van het innemen van oestrogeen en van contraceptieven. Ook steroïden, sommige antibiotica, medicijnen voor de schildklier enzovoort kunnen indigestie uitlokken.

Een indigestie kan ook worden veroorzaakt door te veel of te snel eten, door het eten van te vetrijk voedstel en door te eten tussen stressvolle situaties. Te veel alcohol drinken of te veel roken zijn eveneens risicofactoren, om nog maar te zwijgen van stress en vermoeidheid.

Inderdaad kan ook het inslikken van te veel lucht aanleiding geven tot een indigestie, hoe gek dat ook klinkt. Die overtollige lucht kan echter boeren of winden veroorzaken, twee symptomen die vaak met een indigestie geassocieerd worden. Sommige mensen krijgen last van een indigestie zonder dat die met één van bovenstaande factoren kan worden vereenzelvigd. In dat geval is er sprake van functionele indigestie of dyspepsia die geen verband houdt met de maag. Vanaf de helft van de zwangerschap kunnen veel vrouwen last krijgen van een indigestie, dit als gevolg van zwangerschap gerelateerde factoren (inclusief de werking van de hormonen).

Syndicatie