Generische geneesmiddelen kunnen in moeilijke economische periode een oplossing bieden

Probeer zo min mogelijk te besparen op noodzakelijke medische uitgaven

Akkoord, het is weer eens economische crisis en die laat zich onder andere gevoelen door een snel oplopende werkloosheid. Economische crisissen zijn niet nieuw, die van vandaag volgde die van gisteren op en zal op haar beurt worden opgevolgd door die van morgen. Het leven gaat echter verder, ook in een periode van economische laagconjunctuur. Het verlies van een baan kan inderdaad aanleiding geven tot een verandering in de levensomstandigheden. Er is minder geld beschikbaar en dus moet er bespaard worden.

Op een aantal dingen moet echter niet worden bespaard. Een voorbeeld daarvan zijn de noodzakelijke medische uitgaven. Dat belet echter niet dat sommige medische uitgaven voorkomen worden. Heel wat aandoeningen zijn het gevolg van overgewicht of obesitas, dat wel eens de ziekte van deze tijd wordt genoemd. Door de aangroei van lichaamsgewicht te voorkomen, kan ook doktersbezoek worden voorkomen. Veel ziekten zijn namelijk rechtstreeks het gevolg van overgewicht.

Hoe kan dat overgewicht voorkomen worden? Tienduizenden mensen zijn in de afgelopen jaren beter op hun voeding gaan letten. Allyson Mitchell, voedselspecialiste aan de University of California in Davis, wijst in dat verband op het belang van verse groenten. Veel Amerikanen zijn als gevolg van de economische crisis gedwongen om hun eigen groenten te gaan verbouwen en de daarvoor geleverde inspanningen komen eveneens het lichaamsgewicht ten goede. Aan het verbouwen van eigen groeten is dus een dubbel voordeel verbonden.

Maar ook op de medische kosten kan er heel wat worden bespaard. Een doktersbezoek kost uiteraard geld en daar kan niet op afgepingeld worden. Wel kan aan de dokter worden gevraagd om (goedkopere) generische medicijnen voor te schrijven. In de Verenigde Staten - waar een economische crisis steeds veel harder toeslaat - is vastgesteld dat in moeilijke tijden ongeveer 7% van de voorschriften voor brand-names (merkmedicijnen) niet meer wordt ingevuld. Of met andere woorden: de geneesmiddelen worden simpelweg niet afgehaald. Meer generieken kan de gezondheidskosten doen dalen, ook in de Verenigde Staten.

In de VS is het bovendien een opmerkelijk verschijnsel dat geneesmiddelen voor de bestrijding van aandoeningen die zich niet meteen in symptomen vertalen - zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden, type 2 diabetes enzovoort - niet meer worden ingenomen. Dat kan op termijn uiteraard zeer kwalijke gevolgen hebben. Ook hier kan een openhartig gesprek met een dokter resultaten opleveren, hij of zij zal u ongetwijfeld de goedkoopste oplossing helpen aanreiken. 

Syndicatie