Gordelroos komt vaker terug dan algemeen wordt aangenomen

Gordelroos komt vaker terug dan algemeen wordt aangenomen

Hervallen wordt waarschijnlijker naarmate iemand meer dan twee maanden pijn van gordelroos heeft gehad

Gordelroos komt vaker terug dan algemeen wordt aangenomen en de kansen op een terugkeer zijn groter wanneer de aandoening met pijn gepaard gaat. Hervallen wordt waarschijnlijker naarmate iemand meer dan twee maanden pijn van gordelroos heeft gehad, zo blijkt uit recent onderzoek. Niet alle vormen van gordelroos gaan overigens gepaard met pijn.

Barbara Yawn, directeur research bij het Olmsted Medical Center in Rochester, schat het risico op hervallen in geval van gordelroos in op een op drie, of evenveel als de kans die iemand loopt om gordelroos te krijgen. Yawn heeft recent nogal wat onderzoek gedaan rond gordelroos en kwam tot enkele merkwaardige bevindingen.

Zij kwam onder andere tot de conclusie dat mensen die meer dan 60 dagen pijn ondervonden van gordelroos bijna vijf keer meer kans hadden om de aandoening terug te krijgen. Yawn stelde de resultaten van haar onderzoek voor op de jaarmeeting van de Infectious Diseases Society of America (IDSA). Gordelroos - dat ook bekend staat als herpes zoster - wordt veroorzaakt door het varicella-zoster virus (VZV). Dit virus is hetzelfde als het virus dat de waterpokken veroorzaakt.

Bij veel mensen blijft het virus in slapende toestand aanwezig, om op een bepaald moment weer toe te slaan. Rond gordelroos bestaan overigens nog heel wat misverstanden. Zo wordt vaak vergeten dat de aandoening wel degelijk besmettelijk is, op de eerste plaats wanneer zich bij de patiënt blaasvorming heeft voorgedaan. Zowel via de lucht als via vocht is overdracht mogelijk.

Yawn heeft echter nog geen verklaring gevonden waarom het slapende virus kan gereactiveerd worden, waardoor de symptomen verbonden aan gordelroos opnieuw opduiken. De reacties zijn bekend: jeuk, pijn, koort, rillingen, hoofdpijn enzovoort. In een volgende fase duikt de uitslag op die typisch is voor gordelroos. Deze uitslag wordt meestal binnen een periode van drie tot vijf dagen na het opduiken van de eerste symptomen gesignaleerd.

Het is mogelijk dat gordelroos gepaard gaat met pijn die maanden of zelfs jaren kan blijven duren, ook al is de uitslag verdwenen. De enige manier om zich te beschermen tegen gordelroos, is een vaccinatie. Een vaccinatie met Zostavax kan in ongeveer de helft van de gevallen gordelroos voorkomen bij mensen van 60 jaar en ouder.

Syndicatie