Hoe ga ik om met tinnitus of oorsuizen (oorsuizingen)?

Hoe ga ik om met tinnitus of oorsuizen (oorsuizingen)?

Behandeling van tinnitus of oorsuizen meestal niet doeltreffend

In veel gevallen is tinnitus of oorsuizen een aandoening waar niet veel aan valt te doen. De aanvallen, als we dit woord mogen gebruiken, komen regelmatig terug en een behandeling van tinnitus of oorsuizen is meestal niet doeltreffend. Voor de patiënt komt het er dus op aan om te leren omgaan met het fenomeen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar moeilijk gaat ook.

De meeste dokters zullen hun patiënten waarschuwen dat ze vrijwel machteloos staan tegenover tinnitus of oorsuizen en dat fenomeen meestal niet snel zal verdwijnen. De patiënt hoeft er daarom niet continu last van te hebben, in sommige gevallen komen de aandelen om vervolgens weer te verdwijnen. Er zit met andere woorden weinig anders op dan zich daarbij neer te leggen en te leren omgaan met de aandoening. Hierbij kunnen echter wel een aantal voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Op de eerste plaats valt het aan te raden om de blootstelling aan harde geluiden in de mate van het mogelijke te mijden. Deze geluiden kunnen de bron van tinnitus of oorsuizen vormen, maar kunnen anderzijds ook de symptomen van de aandoening versterken. Het vermijden van geluidshinder is niet altijd even makkelijk. Alternatieve oplossingen zijn het dragen van oorstopjes, waardoor kan worden belet dat de oren door te veel geluid worden geplaagd.

Een alternatieve behandelingsmethode - die echter niet altijd even succesvol is - is het proberen te negeren van de geluiden door zich te focussen op andere zaken. Wie dit te hard probeert, kan echter het omgekeerde effect bereiken. Anderzijds kunnen ook relaxatietechnieken een deeloplossing vormen. We denken daarbij aan biofeedback, meditatie of yoga. Stress en vermoeidheid dreigen tinnitus of oorsuizen echter moeilijker te maken.

Het verblijven in stille ruimtes kan het geluid van tinnitus of oorsuizen meer naar de voorgrond brengen. Achtergrondgeluiden kunnen de kracht van de oorsuizingen in relatieve termen doen verminderen. Het kan zodoende bijvoorbeeld heilzaam om muziek te spelen wanneer u probeert in te slapen. Muziek kan ook het verblijf in een rustige ruimte helpen verlichten. Als achtergrondgeluid kan bijvoorbeeld het geluid van golven in de zee worden gebruikt. Vaak geeft dit patiënten met tinnitus of oorsuizen een rustig gevoel.

Soms helpt het gebruik van kruiden de symptomen van tinnitus of oorsuizen te verzachten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan ginkgo biloba. Sommige onderzoeken wijzen uit dat gingko biloba effectief helpt tot op zekere hoogte. Meer wetenschappelijk onderzoek is hier echter noodzakelijk, onder andere wat betreft het vaststellen van de juiste dosering.

Syndicatie