Hoe gevaarlijk is de ziekenhuisbacterie?

Hoe gevaarlijk is de ziekenhuisbacterie?

Gevaar van de ziekenhuisbacterie wordt over het algemeen overschat

Sommige mensen krijg je met geen stok het ziekenhuis binnen. Hun hoofd werd wild gepraat met berichten over de ziekenhuisbacterie, een gevaarlijke bacterie die met bosjes slachtoffers zou vergen. Het aanraken van een deur of het bezoek aan een wc in een ziekenhuis zou volstaan om deze bacterie op te doen.

Het heeft uiteraard geen zin om te ontkennen dat er zoiets bestaat als een ziekenhuisbacterie. Het is al even zinvol om te ontkennen dat deze bacterie daadwerkelijk slachtoffers heeft gevergd en nog vergt. Anderzijds heeft het weinig zin om de mythe rond deze befaamde bacterie nog eens verder op te blazen. Ja, wij durven inderdaad nog een ziekenhuis te bezoeken zonder daar al bibberend van schrik rond te lopen.

De term ‘ziekenhuisbacterie’ is een eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal bacteriën die resistent zijn eworden tegen antibiotica. Dat betekent dat ze in de praktijk moeilijk te bestrijden zijn. Toch blijft het hoe dan ook zaak om het hoofd koel te houden. De ziekenhuisbacterie is niet altijd even gevaarlijk.

Laat ons de vraag daarom anders stellen. Hoe gevaarlijk is de ziekenhuisbacterie? Ze is absoluut niet ongevaarlijk, maar dan op de eerste plaats voor mensen wiens gestel al door ziekte ondermijnd is. De bacterie voelt zich kiplekker in een omgeving van verzwakte mensen en veel antibiotica, want daar krijgt ze de kans om dit laatste bestrijdingsmiddel te gewennen.

Het gevaar van de ziekenhuisbacterie wordt over het algemeen overschat. Volgens een team van de universiteit van Gent wordt het aantal overlijdens als gevolg van deze bacterie zwaar overschat. Vaak is het namelijk moeilijk om uit te maken waar de patiënt precies aan overleden is. Bovendien heeft de bacterie de grenzen van de ziekenhuizen al lang overschreden. Ze is dus meer geworden dan gewoon maar een ziekenhuisbacterie.

Syndicatie