Hoe veilig voelt u zich in het ziekenhuis?

Hoe veilig voelt u zich in het ziekenhuis?

Veiligheidscultuur in Belgische ziekenhuizen zit in de lift

We zouden de waarheid geweld aandoen door te stellen dat ook maar iemand graag in het ziekenhuis verblijft. Alleen wanneer het niet anders kan wordt  met lood in de benen de stap naar het ziekenbed gezet. Veel mensen hebben gewoon een onaangenaam gevoel wanneer ze zich binnen ziekenhuismuren bevinden. Maar er spelen nog andere factoren een rol. Hoe veilig voelt u zich in het ziekenhuis? Aan die vraag naar de veiligheid wordt vaak veel te weinig aandacht besteed. Daarom werd het hoog tijd dat er een onderzoek werd gedaan omtrent dat veiligheidsgevoel.

Er tekent zich een positieve evolutie af als het gaat om de veiligheidscultuur in Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt uit een benchmarkstudie van de UHasselt-onderzoeksgroep Patiëntveiligheid. Aan de studie, die de percepties over de heersende veiligheidscultuur in kaart bracht, namen ruim 51.000 zorgverleners en 137 ziekenhuizen deel. Het onderzoek werd gefinancierd door de FOD Volksgezondheid.

‘Veiligheidscultuur’ is vooral bekend uit de nucleaire sector en luchtvaart, maar ook binnen de gezondheidszorg wint het aan belang. “En dan gaat het niet enkel om het naleven van protocollen of veiligheidsprocedures, maar ook om openheid en vertrouwen binnen een organisatie, authenticiteit en voorbeeldgedrag van leidinggevenden én om goede communicatie”, zegt dr. Annemie Vlayen (UHasselt) die het onderzoek leidde.

“Als je de patiëntveiligheid systematisch wil verbeteren, is het óók belangrijk om de veiligheidscultuur in ziekenhuizen regelmatig op te volgen.” Aan de recentste veiligheidscultuurmeting (de derde, na de basismeting in 2007 en een tweede meting in 2011) namen 137 Belgische ziekenhuizen deel. Via een gevalideerde, gestandaardiseerde vragenlijst werd bij zorgverleners gepeild hoe zij de veiligheid van de patiënt in hun werkomgeving percipiëren. De resultaten van het onderzoek werden uiteraard in het ziekenhuiswereldje druk besproken. Ze zullen uiteraard gebruiken om dat veiligheidsgevoel in de toekomst nog wat te vergroten.

Syndicatie