Kan nieuw ontdekte Siberische mensensoort een bijdrage leveren aan de wetenschap?

Kan nieuw ontdekte Siberische mensensoort een bijdrage leveren aan de wetenschap?

Het leven was 40.000 jaar geleden veel complexer en ingewikkelder dan we dachten

De ontdekking van een fossiel in een Siberische grot heeft de menselijke stamboom in een nieuw daglicht gesteld. De vondst betrof een hominide van een onbekende soort. Veel is er niet over bekend, in een grot in Zuid-Siberië in het Altai-gebergte werd een beentje van de pink van een 5- tot 7-jarig kind ontdekt. De vondst in de Denisova-grot werd in 2008 gedaan.

Rond het botje werden rudimentaire werktuigen ontdekt, hetgeen aangeeft dat deze mensensoort al een zekere vorm van beschaving had. Uit de genetische informatie bleek dat de mensensoort in dezelfde tijd leefde als de Neanderthaler en als onze voorouders. Dat was zo'n 48.000 tot 30.000 jaar geleden, zo stond in het blad Nature te lezen.

De gevonden resten zijn te beperkt om uit te maken hoe de mensensoort er precies uitzag. Door vergelijking van het DNA met de nieuw ontdekte mens kan worden afgeleid dat de mensensoort ongeveer 1 miljoen jaar geleden een voorouder met ons deelde. De afsplitsing gebeurde in een eerder stadium dan die van de Neanderthaler. Alles wijst er op dat de verschillende mensensoorten op verschillende tijdstippen uit Afrika vertrokken.

Svante Paabo, die voor het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig de overblijfselen onderzocht, is van mening dat de nieuw ontdekte mensensoort een nieuw beeld van ons verleden schetst. Daarnaast krijgen we een moleculair beeld van onze genomen. Paabo gaf toe dat hij aanvankelijk moeite had om te geloven dat de vondst inderdaad realiteit was. Het lijkt ongelooflijk dat een mensensoort tot dusver uit ons radarscherm is gebleven. Het menselijk ras wordt daardoor complexer en nog interessanter.

Het is overigens de eerste keer dat een hominide soort wordt beschreven op basis van alleen maar DNA en niet op basis van fossiele beenderen. Terence Brown, wetenschapper bij de University of Manchester's Interdisciplinary Biocentre in Engeland, meent dat we nu moeten zoeken naar meer resten van de nieuwe mensensoort waarna de X-vrouw, zoals de resten werden gedoopt, kan ingepast worden in het bredere schema van de menselijke evolutie.

De X-vrouw heeft tweemaal zoveel genetische verschillen ten opzichte van de moderne mens als de Neanderthaler. Daaruit kan worden afgeleid dat de soort zich veel vroeger van de menselijke stamboom heeft afgescheiden. De vraag is volgens Paabo nu wat de interacties van de nieuwe mensensoort met andere mensensoorten zijn geweest. Verschillende mensensoorten hebben tienduizenden jaren langs elkaar geleefd, zonder dat duidelijk is of dat al dan niet vreemdzaam gebeurde.

Syndicatie