Maken winden en scheten deel uit van het ontlastingsproces?

Maken winden en scheten deel uit van het ontlastingsproces?

Constipatie kan leiden tot een verhoogde vorm van flatulentie

Het is een onderwerp waar niet graag over wordt gesproken, maar anderzijds kunnen we er ook moeilijk om heen. Iedereen zal regelmatig een wind of een scheet moeten laten. In ons lichaam vormen zich gassen, op veel grotere schaal zelfs dan algemeen wordt aangenomen. Het merendeel van die gassen gaan we gewoon terug uitademen, maar een bepaald gedeelte er van belandt in de darmen en zal zo via de anus een weg naar buiten binnen.

Maken winden en scheten deel uit van het ontlastingsproces?, is dan een logische vraag. In zekere zin wel, het is niet toevallig dat flatulentie via het darmstelsel en de anus plaatsvindt. Wie zich klaarmaakt om een wind te laten, zal steeds even moeten polsen of er niet ‘iets’ gaat meekomen. Winderigheid kan soms een moeilijk evenwichtsproces zijn.

Dat is met name het geval wanneer iemand last heeft van diarree. Constipatie kan anderzijds eveneens leiden tot een verhoogde vorm van flatulentie. De faecaliën gaan moeilijk het darmstelsel kunnen verlaten en dus in een andere vorm een uitweg zoeken. Dat kan een gasvormige uitweg zijn, met winderigheid tot gevolg. Een gewaarschuwde man of vrouw zijn er voor zover we weten nog steeds twee waard, zeker in dit geval.

Syndicatie