Meer aandacht voor kwetsbaarheid en veroudering immuunsysteem van ouderen

Meer aandacht voor kwetsbaarheid en veroudering immuunsysteem van ouderen

GlaxoSmithKline Biologicals stimuleert onderzoek naar kwetsbaarheid en veroudering immuunsysteem van ouderen

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK Biologicals), één van de wereldleiders op het gebied van het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins, heeft een overeenkomst afgesloten met de Université Catholique de Louvain (UCL) met betrekking tot de oprichting van een Leerstoel in Algemene Geneeskunde gewijd aan de studie van de kwetsbaarheid van ouderen. Deze overeenkomst bestrijkt drie jaar en wordt gefinancierd door GSK Biologicals.

Tot op heden zijn weinig studies gewijd aan het immuunsysteem van bejaarden, ook al is de vergrijzing van de Europese bevolking tegenwoordig een vaststaand feit. Het doel van deze Leerstoel is het komen tot een beter begrip van de risicofactoren voor de ontwikkeling van ouderdomsziektes, om deze te voorkomen of minstens te beperken. Dit initiatief toont aan hoeveel belang GSK Biologicals hecht aan samenwerkingsverbanden met de academische wereld.

Anticiperen op de uitdagingen van de demografische evolutie
De oprichting van een nieuwe Leerstoel in Algemene Geneeskunde, gewijd aan de studie van de kwetsbaarheid van bejaarden, werd geïnspireerd door verschillende vaststellingen. Ongeveer 20% van de bejaarden zijn zogenaamde "kwetsbare" personen. Hoewel het geboortecijfer daalt, zal de gemiddelde levensverwachting in België tijdens de komende decennia blijven toenemen. De 65-plussers maken vandaag 17% uit van de bevolking, maar volgens bepaalde voorspellingen zal dit cijfer in 2030 26% bedragen.

Deze demografische evolutie zal een belangrijke impact hebben op de volksgezondheid, alsook op de organisatie van de gezondheidszorg, waardoor ook de nood aan onderwijs en opleiding zal toenemen. Om deze uitdaging aan te gaan, willen GSK Biologicals en de faculteit geneeskunde van de UCL meer inzicht verwerven in de risicofactoren voor de ontwikkeling van ziektes en functiebeperking bij de oudste ouderen.

Organisatie van de Leerstoel in Geneeskunde
Het project wordt geleid door Professor Jean-Marie Degryse van het Centre académique de médecine générale van de faculteit geneeskunde van de UCL en omvat een stuurgroep, een wetenschappelijk en een ethisch comité. De oprichting van deze Leerstoel maakt het mogelijk om een parttime doctoraatsstudent, een parttime postdoctorale onderzoeker en een assistent aan te werven. Dit is een mooi voorbeeld van het behoud van Belgische wetenschappelijke talenten, die zich vaak aangesproken voelen door een internationale loopbaan. De samenwerking wordt aangegaan voor een duur van drie jaar en eindigt op 31 december 2012.

Twee doelstellingen: onderzoek en onderwijs
Het luik "onderzoek" van de Leerstoel omvat de introductie van twee nieuwe aandachtsgebieden en wetenschschappelijke vraagstellingen binnen de lopende cohortstudie BELFRAIL1. Met name de studie van biologische markers van de kwetsbaarheid enerzijds en van de indicatoren van de veroudering van het immuunsysteem (Immunosenescentie) anderzijds. Bovendien wil het team onder leiding van Professor Jean-Marie Degryse ook de problemen, hindernissen en remmingen die een efficient vaccinatiebeleid bij deze groep patiënten grote risicogroep vormen in kaart brengen.

Ouderenzorg is een thema dat vandaag al op het programma staat van de basisopleiding van elke arts en is ook eeen belangrijk aandachtspunt van de vervolgopleiding van toekomstige (huis-)artsen. De nieuwe Leerstoel voorziet daarom de organisatie van wetenschappelijke colloquia en seminaries waarvoor GSK Biologicals rekent op de deelname van enkele van zijn meest gerenommeerde wetenschappelijke experts.

Syndicatie