Is mobiel telefoneren schadelijk of niet? Medische wetenschap moet dringend antwoord geven

Is mobiel telefoneren schadelijk of niet? Medische wetenschap moet dringend antwoord geven

Onzekerheid over mogelijke schadelijke effecten als gevolg van de straling bij mobiel telefoneren is nog altijd niet weggenomen

Is mobiel telefoneren schadelijk of niet? De medische wetenschap moet dringend een sluitend antwoord geven op deze vraag. We worden momenteel geconfronteerd met tegenstrijdige meningen. Volgens de ene studie is er wel degelijk sprake van negatieve effecten, volgens een andere studie is daar helemaal geen sprake van. Uiteindelijk weten wij als dagelijkse gebruikers van ons mobieltje nog altijd niet waar we aan toe zijn.

De onzekerheid over de mogelijke schadelijke effecten als gevolg van de straling bij mobiel telefoneren is dus nog altijd niet weggenomen. Twee Amerikaanse onderzoeksinstituten, de National Institutes of Health in Bethesda, Maryland en de Brookhaven National Laboratory in Upton, New York, hebben inmiddels kunnen aantonen dat de straling als gevolg van het gebruik van het mobieltje daadwerkelijk meetbaar is.

Daarmee is slechts een eerste stap gezet, want de onderzoekers hebben nog niet aangetoond dat mobiel telefoneren schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Nochtans is het dringend nodig dat we een klaar en duidelijk antwoord op deze vraag krijgen. Wereldwijd gebruiken al miljarden mensen dagelijks hun mobiele telefoon en het gebruik er van vertoont nog steeds een stijgende trend. 

Syndicatie