Opgelet, niet elke kinesist is een kei in zijn vak

Opgelet, niet elke kinesist is een kei in zijn vak

Kwaliteitsbewaking is nodig in de kinesetherapie

In elk beroep zijn er slechte en goede vakmensen. Er zijn slechte en goede loodgieters, slechte en goede journalisten, slechte en goede advocaten en ga zo maar door. Het behalen van een diploma is niet noodzakelijk een garantie dat diegene die dat diploma behaalde het wel degelijk ‘in zijn vingers heeft’. Niet elke kinesist is een kei in zijn vak en dat wordt nog eens bevestigd door een onderzoek uitgevoerd door Testaankoop. Sommige kinesisten doen er zich met een jantje-van-leiden af, zo luidt onze conclusie na nota te hebben genomen van het rapport.

Uit het onderzoek van Test-Aankoop naar de behandelingen die een kinesist uitvoert, blijkt dat de nood aan kwaliteitsbewaking in de sector hoog is. De patiënten werden in veel van de bezochte praktijken onvoldoende ondervraagd en onderzocht en kregen voor één en dezelfde klacht de meest uiteenlopende behandelingen toegediend. Slechts in een vijfde van gevallen was dat de methode met het sterkst bewezen effect.

Nekpijn die al een paar maanden aansleept en die door de huisarts niet wordt gelinkt aan een specifieke aandoening of infectie. Met die klacht en een voorschrift voor 9 kinesessies klopten enquêtrices van Test-Aankoop aan bij in totaal 30 kinesitherapeuten. Bij elke kine moesten minstens drie van de negen sessies effectief gevolgd worden. De enquêtrices die de consumentenorganisatie op pad stuurden stelden vast dat op bijna de helft van de adressen voorafgaand aan de behandeling te weinig vragen werden gesteld. Slechts drie op de dertig therapeuten overliepen de vragenlijst van de zogenaamde ‘Neck Disability Index’waarin onder meer gepeild wordt naar de invloed van de klachten op het autorijden of het verrichten van bureauwerk.

Daarenboven werd maar in één op de vijf praktijken gevraagd of bijvoorbeeld stress of een slechte houding de eventuele aanleiding was van de nekklachten. Nochtans is het determineren van de juiste oorzaak hier cruciaal. Daarnaast constateerde Test-Aankoop dat de onderzochte kinesisten onvoldoende peilden naar zogenaamde ‘red flags’. Dit zijn symptonen van specifieke aandoeningen die vooraf moeten worden uitgesloten voor zover de huisarts dat nog niet deed. De onderzochte therapeuten vroegen slechts naar één of twee zaken terwijl ze alle red flags zouden moeten overlopen, zegt de consumentenorganisatie.

Syndicatie