Smart phones kunnen diagnose appendicitis helpen stellen

Researchers zeggen dat CT Scan Images gestuurd via iPhone duidelijk genoeg zijn om de diagnose van appendicitis te maken

Hebt uzelf of iemand in de omgeving last van abnormale pijnen in de buik. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van appendicitis. Het komt er dan op aan om snel genoeg te reageren, want operatief ingrijpen zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn. U kan natuurlijk altijd naar de dokter hollen, maar tegenwoordig is er een snelle manier om zekerheid te krijgen over welke aandoening het gaat. Smart phones kunnen namelijk de diagnose appendicitis helpen stellen.

Researchers zijn tot de consclusie gekomen dat CT Scan Images gestuurd via iPhone duidelijk genoeg zijn om een betrouwbare diagnose van appendicitis te maken. Met betrouwbaar wordt bedoeld dat in 99% van alle gevallen de juiste diagnose wordt gesteld. Elliot Fishman, directeur Diagnostic Imaging and Body CT aan de Johns Hopkins University, is zelfs van mening dat bijna elke smart phone deze klus kan klaren. Met de intelligente mobiele telefoon is het mogelijk om vrijwel naar alles op eender welke plaats te kijken.

Asim Choudhri, neuroradioloog aan de Johns Hopkins University voerde de studie uit in opdracht van de University of Virginia in Charlottesville. Hij stelde de resultaten van de studie voor op de jaarlijkse meeting van de Radiological Society of North America (RSNA). Bij het onderzoek maakte hij gebruik van CT images van 25 patiënten die mogelijk appendicitis hadden. De beelden werden via iPhone naar vijf radiologische diensten gestuurd. Daar werd aan de dokters gevraagd om een diagnose te stellen op basis van wat zij zagen op de beelden. Maar één van de vijf dokters maakte een foute diagnose. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat zo'n foute diagnose ook in ‘normale omstandigheden' kan worden gesteld.

In alle andere gevallen kon een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het hebben van appendicitis en het niet hebben van appendicitis. In geval van de patiënten die leden aan appendicitis kon tot operationeel ingrijpen besloten worden. Choudri verklaarde in de toelichting op zijn onderzoek op de jaarlijkse meeting van de Radiological Society of North America (RSNA) dat een gedetailleerd beeld in één tot vijf minuten kon worden opgestuurd, afhankelijk van het type smart phone dat werd gebruikt.

Joseph Tashjian, president van St. Paul Radiology en woordvoerder van de RSNA, ziet nog andere toepassingsmogelijkheden voor de smart phone mogelijk, afgezien van het stellen van een appendicitis diagnose. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de medische dossiers van patiënten snel van het ene ziekenhuis naar het andere mogelijk te maken. Toch valt het niet aan te raden om definitieve medische diagnoses via smart phone te stellen, aldus nog Tashijian.

Syndicatie