Tot een kwart van de mensen is hoogsensitief (HSP)

Tot een kwart van de mensen is hoogsensitief (HSP)

Grens tussen gewoon sensitief en hoogsensitief (HSP) is niet zo makkelijk te trekken

Het is nu eenmaal zo: sommige mensen zijn veel gevoeliger dan anderen. Het verschil kan enorm groot zijn, in bepaalde gevallen wordt iemand een kruidje-roer-me-niet genoemd omdat hij of zij door het minste stootje van streek raakt. Naarmate de jaren verstrijken, kan die supergevoeligheid wat afgeremd worden, maar helemaal verdwijnen zal ze waarschijnlijk nooit.

Het hoogsensitief (HSP) zijn, kan echter ook vaak het gevolg van externe factoren zijn. Sommige mensen kunnen na een depressie supergevoelig worden, in zoverre dat ze vaak zeer kwetsbaar zijn voor (vooral) slecht nieuws. Omgekeerd zou hoogsensitief (HSP) zijn op zijn beurt tot depressies kunnen leiden.

Het zal duidelijk zijn dat over deze aandoening – als we dit woord mogen gebruiken, eigenschap is misschien een betere term – het laatste woord nog niet is gevallen. De medische wereld onderzoekt nog steeds waarom sommige mensen bij wijze van spreken tegen een kanonskogel bestand zijn, terwijl anderen zich door niets of niemand van hun stuk laten brengen.

Tot een kwart van de mensen is hoogsensitief (HSP), zo blijkt uit de beschikbare statistieken. Dat betekent dat er ongetwijfeld ook in uw omgeving mensen zijn die veel gevoeliger dan gemiddeld zijn, hoewel dat uit hun gedrag misschien niet altijd zal blijken. Belangrijk is om te beseffen dat supergevoelig niet noodzakelijk een negatieve eigenschap is.

De grens tussen gewoon sensitief en hoogsensitief (HSP) is niet zo makkelijk te trekken. Wie denkt dat hij of zij hoogsensitief is, kan dit gegeven maar beter aanvaarden. Het heeft namelijk weinig zin om er zich tegen te verzetten, het is nu eenmaal zo. Leer aanvaarden dat je zo bent en het leven zal meteen een stuk makkelijker worden. 

Syndicatie