Vier gezonde gewoontes die samen de kansen op aandoeningen verkleinen

Vier gezonde gewoontes die samen de kansen op aandoeningen verkleinen

Gezond leven kan de kans op hart- en vaatziekten en andere zware ernstige zieken serieus reduceren

Het staat misschien gelijk met het intrappen van een open deur, maar gezond leven kan de kansen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en andere ernstige aandoeningen serieus doen slinken. Het nieuwe aan het onderzoek is dat er nu vier factoren op een rijtje worden gezet die een bijdrage aan een gezonde levensstijl kunnen leveren.

We zetten het bewuste viertal even op een rijtje:

1. Rook nooit
2. Doe minstens drieënhalf uur per week aan lichaamsbeweging
3. Handhaaf uw body mass index (BMI) onder 30
4. Eet veel fruit, groenten en vollegranenbrood, beperk het gebruik van vlees

Het onderzoek gebeurde in Duitsland en de uitslagen ervan stonden te lezen in de Archives of Internal Medicine. Op basis van de analyse van de gezondheid, levenstijl en het dieet van meer dan 25.000 Duitsers kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat wie consequent rekening hield met de vier hierboven vermelde factoren beduidend minder kans liep op hart- en vaatziekten en op andere ernstige aandoeningen.

De verkregen data werd in de computer gestopt, waarna een speciaal programma aan het rekening ging. De conclusie die op die manier werd verkregen, was opmerkelijk. Wie alle vier de adviezen opvolgde, had 80% minder kans om hart- en vaatziekten of andere serieuze aandoeningen te ontwikkelen. Het onderzoek startte i het midden van de jaren, de deelnemers waren tussen 35 en 65 jaar oud. Het is belangrijk om nogmaals te vermelden dat aan al de vier factoren moest voldaan worden, zoniet waren de conclusies van het onderzoek ongeldig.

De achtergrond van de deelnemers aan het onderzoek werden gedetailleerd in het computerprogramma mee verrekend. Aan iedere deelnemer werd gevraagd in welke mate hij aan de opgelegde voorwaarden voldeed. Secundaire achtergronden die verrekend werden, waren het gewicht van iedere deelnemers, zijn lengte, de medische achtergrond (op de eerste plaats wat hart- en vaatziekten betreft) enzovoort.

Zoals mocht worden verwacht, was er slechts een minderheid van de deelnemers aan het onderzoek die aan alle vier factoren voldeed. Amper 9% bleek echt gezond te leven. Dat bleek nochtans lonend, want de kansen op de ontwikkelingen van ernstige aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes, kanker enzovoort bleken met maar liefst 78% te zijn gedaald in vergelijking met deelnemers aan het onderzoek die aan geen van de vier factoren voldeed.

Diepgaande onderzoek kwam tot nog meer interessante conclusies

93% van de ‘gezonde deelnemers’ had een lager risico om type 2 diabetes te krijgen
81% een lager risico op een hartaanval
50% een lager risico op een beroerte 
36% een lager risico op het ontwikkelen van kanker

Volgens de onderzoekers is het daarom van het hoogste belang om al gezond te gaan leven in de eerste levenshelft. Die gezonde levensstijl levert misschien niet meteen vruchten op, maar mensen die opgepast hebben in hun jeugd en hun vroege volwassenheid zullen daar in de herfst van hun leven geen spijt van hebben.

Syndicatie