Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van het gebruik van aspirine?

Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van het gebruik van aspirine?

Aspirine kan ook belangrijk worden in de strijd tegen kanker

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat aspirine onverwachte medische eigenschappen bezit. De meeste mensen nemen een aspirientje als ze koorts hebben of als pijnstiller. Het gebruik van het medicijn blijkt echter veel verder te reiken.

Tim Bishop, professor genetische epidemiologie aan de University of Leeds, vestigde de aandacht op de ontdekking dat er een verband kan bestaan tussen het regelmatig gebruik van aspirine en de verlaagde kansen op darmkanker en mogelijk ook andere kankiers. Blijkbaar blijkt aspirine de ontwikkeling van kanker alleszins te vertragen.

Volgens Bishop is het volgende van wat nu moet gebeuren het zoeken naar de juiste dosering van het geneesmiddel om een optimaal effect van de goede eigenschappen er van te bereiken. Het is namelijk zo dat er niet alleen goede eigenschappen aan het geneesmiddel toe te schrijven zijn. Er moet dus toch opgelet worden met een ongeremd gebruik van aspirine.

Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van het gebruik van aspirine? De voordelen zouden op de eerste plaats liggen in het voorkomen van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. Daarnaast kan aspirine echter ook maagzweren en interne bloedingen veroorzaken.

Aspirine kan nu dus ook belangrijk worden in de strijd tegen kanker. Bishop kwam daarbij tot de merkwaardige conclusie dat er geen verschil was tussen het aantal poliepen dat in de darmen werd ontwikkeld. Daarmee wordt duidelijk dat er nog veel onderzoekswerk noodzakelijk is alvorens definitieve conclusies over het gebruik van aspirine getrokken kunnen worden. Wees daarom hoe dan ook voorzichtig met de inname van de witte pilletjes.

Syndicatie