Ziekte van Menière kan verschillende vormen aannemen

Ziekte van Menière kan verschillende vormen aannemen

Stellen van de diagnose wat betreft ziekte van Menière niet altijd even makkelijk

Zijn er aandoeningen die aan modes gebonden zijn? In dat geval komt in ieder geval de ziekte van Menière voor dit predikaat in aanmerking. Vroeger werd van deze ziekte nauwelijks iets vernomen, tegenwoordig kent iedereen in zijn kennissenkring wel iemand die er aan lijdt. De symptomen zijn bekend: duizeligheid, oorsuizingen, misselijkheid en gehooruitval.

De ziekte van Menière is uiteraard geen echte nieuwkomer, de diagnose werd tientallen jaren geleden ook al gesteld. In die tijd was ze echter vrij zeldzaam, in de tweede helft van de 20ste eeuw werd er relatief weinig van vernomen. Daar is heel geleidelijk aan verandering in gekomen. Het probleem is echter dat we over deze aandoening nog altijd heel weinig weten.

Zo is het allesbehalve duidelijk hoe de ziekte van Menière wordt veroorzaakt. De medische wetenschap gaat er van uit dat er iets misloopt in het slakkenhuis, een deel van ons oor. We weten dat het oor belangrijk is voor de handhaving van ons evenwicht. Maar wat er juist misloopt, is bepaald onduidelijk.

De ziekte van Menière kan verschillende vormen aannemen en dat vergemakkelijkt uiteraard het stellen van de diagnose niet. Sommige patiënten gaan als gevolg van aanvallen van de aandoening tegen de grond, dit uiteraard als gevolg van evenwichtsverlies, bij andere patiënten is het belangrijkste symptoom duizeligheid gecombineerd met zware braakaanvallen. Sommige mensen hebben de aandoening in een lichte vorm, bij anderen is ze dan weer veel ernstiger van aard.

Het stellen van de diagnose wat betreft ziekte van Menière is dus niet altijd even makkelijk, waarbij sommige wetenschappers zelfs twijfelen of alle individuele gevallen onder dezelfde noemer mogen worden geplaatst. Inderdaad zijn de symptomen niet altijd dezelfde, verre van zelfs. Dat maakt uiteindelijk ook een effectieve bestrijding van deze aandoening zo moeilijk.