Kan ziekte van Menière bestreden worden?

Kan ziekte van Menière bestreden worden?

Kleine verandering in levensgewoonten kan ziekte van Menière helpen verlichten

De ziekte van Menière is voorwaar geen pretje voor wie er mee zit opgezadeld. De aandoening duikt op in de vorm van aanvallen, die bijzonder hevig kunnen zijn. Vaak begint zo’n aanval met een dof geluid in de oren, waar de organen zich bevinden die belangrijk zijn voor de handhaving van ons evenwicht. Dat dof geluid geldt als een soort voorbode van de aanval die komen gaat.

De symptomen van de ziekte van Menière zijn eigenlijk drievoudig: zware duizeligheid gepaard met misselijkheid (en veelvuldig braken), een suizend gevoel in de oren en tenslotte een verlies van gehoor. Met name bij de lage tonen is er sprake van gehooruitval. Het vervelende van die gehooruitval is dat die een blijvend karakter kan hebben. Het verlies aan gehoorcapaciteit is met andere woorden blijvend.

De grenzen van de ziekte van Menière zijn niet nauwkeurig afgebakend, wat concreet wil zeggen dat het ook niet altijd mogelijk is om een juiste diagnose te stellen. Er zijn heel wat randgevallen, waarbij er weliswaar symptomen van de aandoening opduiken zonder dat alle drie symptomen aanwezig zijn. Het is aan de neus-, keel- en oorarts om de juiste diagnose te stellen, waarbij die mogelijk enig voorbehoud zal maken.

Kan de ziekte van Menière bestreden worden? Het antwoord op deze vraag is tweeslachtig. Enerzijds is er geen definitieve en exclusieve remedie voorhanden, zodat het eigenlijke antwoord ‘neen’ zou moeten luiden. Anderzijds is er toch nog hoop, want vaak verdwijnt de aandoening na een tijdje vanzelf.

Een kleine verandering van de levensgewoonten kan de ziekte van Menière helpen bestrijden. Zo kan bijvoorbeeld een uurtje meer slapen soms helpen. In de praktijk blijkt dat de aandoening nogal eens kan voorkomen wanneer mensen zich ontspannen na een stressvolle belevenis. Ze leven met andere woorden iets te snel en wat trager gaan leven doet dan het tij keren. Dit is uiteraard maar één voorbeeld, ook andere kleine wijzigingen in het dagelijks patroon kunnen de ziekte van Menière naar de achtergrond verwijzen.