Breng wat meer variatie in uw fitnessoefeningen

Breng wat meer variatie in uw fitnessoefeningen

Lichaamsbeweging kan meer opbrengen door eens ‘iets anders' te doen

Het toenemende bewustzijn rond gezondheid brengt mee dat steeds meer mensen aan lichaamsbeweging zijn gaan doen. Dat kan uiteraard alleen maar toegejuicht worden, de algemene gezondheid kan er alleen maar op vooruitgaan. Weinig mensen beseffen echter dat lichaamsbeweging meer kan opbrengen door eens ‘iets anders' te doen. Breng met andere woorden wat meer variatie in uw fitnessoefeningen en het gerealiseerde rendement zal hoger komen te liggen.

Probleem is dat veel mensen een druk bestaan leiden en dus niet zo veel tijd hebben voor voldoende lichaamsbeweging. Na een hektische dag ontbreekt vaak de animo om de handen nog eens uit de mouwen te steken om te gaan fitnessen, squashen enzovoort. Bovendien blijkt er volgens deskundigen iets mis te zijn met de manier waarop we aan lichaamsbeweging doen. We vervallen namelijk te veel in routine, waardoor we steeds weer dezelfde stereotiepe oefeningen doen. Meestal lopen we hetzelfde rondje, draaien we hetzelfde aantal kilometers op de fiets op hetzelfde parcours enzovoort. Het kan geen kwaad om daar en toe wat variatie in te brengen. Verandering van lichaamsbeweging maakt gezonder, zullen we maar zeggen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat altijd maar dezelfde vorm van lichaamsbeweging beoefenen zelfs een negatief effect kan hebben. Er zijn bepaalde spieren die niet deelnemen aan het bewegingsproces, met alle gevolgen van dien. Door steeds dezelfde oefeningen te verrichten, spendeert het lichaam minder energie dan wanneer we een variatie aan bewegingen verrichten. Zo krijgen spieren die anders niet of nauwelijks gebruikt worden, ook de kans krijgen om regelmatig aan bod te komen.

Ook de factor energie speelt een rol. In geval van stereotype lichaamsbeweging zal het lichaam op de automatische piloot gaan bewegen, zodoende efficiënter gaan werken en bijgevolg minder energie kwijtraken. Op die manier zal anderzijds de efficiëntie van de geleverde inspanningen als gevolg van lichaamsbeweging afnemen.

De medische wetenschap geeft daarom het advies om zoveel mogelijk variatie in de lichaamsbeweging aan te brengen. Dat is eenvoudiger dan het lijkt. Een jogger vertrekt bijvoorbeeld thuis aan de deur, loopt zijn x aantal kilometers en zal na een douche moe maar tevreden in de zetel neerduiken. Zijn inspanningen zullen echter meer succes hebben wanneer hij tijdens zijn loop af en toe korte tussenspurtjes inlast, afgewisseld met een stop. De hoeveelheid verbruikte energie zal in dat geval veel hoger liggen.

Syndicatie