Joggen en fietsen: zelfs kleine beetjes helpen om extra kilo's kwijt te raken

Joggen en fietsen: zelfs kleine beetjes helpen om extra kilo's kwijt te raken

Lichaamsbeweging hoeft niet intensief te zijn

In de Verenigde Staten werd een grote studie uitgevoerd omtrent de voordelen verbonden aan lichaamsdelen. Het onderzoek had betrekking op 18.414 vrouwen die zich nog niet in hun menopauze bevonden en die geen chronische ziekten hadden. Het onderzoek in zijn geheel maakte deel uit van de Brigham and Women's Hospital Nurses' Health Study II en werd vanaf 1989 uitgevoerd. De deelnemers kregen een vragenlijst voorgelegd en werden elke twee jaar gepolst naar hun medische geschiedenis, hun levensstijl en hun algemeen gedrag met betrekking tot hun gezondheidssituatie.

Rania Mekary, medewerker van de Harvard School of Public Health in Boston, kwam tot de conclusie dat de vrouwen die deelnamen aan de studie gemiddeld 9,30 kilo aankwamen. Mekary ging er van uit dat een gewichtstoename of -afname van 5% of minder overeenkwam met een gelijkgebleven gewicht. Vrouwelijke deelnemers aan de studie die 30 minuten per dag fietsten, kwamen ongeveer 2 kilo minder aan dan vrouwen die geen lichaamsbeweging hadden. Naar de snelheid waaraan werd gefietst, werd niet gepolst.

Anderzijds bleek dat vrouwen die een half uur per dag aan gemiddeld 5 kilometer of meer wandelden eveneens ongeveer 2 kilo minder aankwamen. Vrouwen met een normaal gewicht die meer dan vier uur fietsten, hadden 26% minder kans om aan te komen dan vrouwen die dit niet deden. Vrouwen met overgewicht die twee tot drie uur per week fietsten, hadden 46% minder kans om dikker te worden.

Mekary kwam tot de conclusie dat zelfs kleine beetjes lichaamsbeweging helpen om extra kilo's kwijt te raken. Lichaamsbeweging hoeft met andere woorden niet intensief te zijn om succes te hebben. Vrouwen die bij het begin van de studie niet fietsten en vervolgens hun dagelijks fietstochtje met vijf minuten verlengden, wonnen minder lichaamsgewicht dan vrouwen die dit niet deden. Anderzijds wonnen vrouwen die bij de start van de studie fietsten en daar vervolgens mee stopten minder lichaamsgewicht.

Mekary komt op basis van het onderzoek tot de conclusie dat vrouwen die willen bewegen liever gaan fietsen of fors doorstappen dan wandelen of aan gewone lichaamsbeweging doen. Het voordeel van fietsen is volgens Mekary dat heel wat vrouwen bijvoorbeeld met de fiets naar het werk kunnen gaan en op die manier toch aan lichaamsbeweging doen zonder daar tijd voor te moeten uittrekken.

Syndicatie