Psychose: hoe wordt theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS behandeld?

Psychose: hoe wordt theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS behandeld?

Begrip en geduld zijn sleutelfactoren bij behandeling van theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS

Over de oorzaken van de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS is weinig of niets bekend. Evenals vergelijkbare stoornissen is er waarschijnlijk sprake van een combinatie van factoren. Wel lijkt het waarschijnlijk dat de genetische factor steeds een rol speelt in het verhaal. In de familie kan er sprake zijn van gelijkaardige gevallen, die wel dan niet als theatrale persoonlijkheidsstoornis of een aanverwante stoornis herkend kunnen worden.

De behandeling van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS zal in de meeste gevallen gecombineerd gebeuren, met een combinatie van medicatie en therapie. Het is wenselijk dat de patiënt zelf de ernst van zijn situatie inziet, maar uiteraard is dit vaak niet het geval. De symptomen van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS situeren zich vaak in een grensgebied tussen storend en minder storend. De bereidheid om een therapie te volgen, betekent al een belangrijke stap in de goede richting.

Voor de directe omgeving kan omgang met iemand die lijdt aan theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS niet altijd even makkelijk zijn. Hij of zij zal alle aandacht voor zich opeisen. Vaak gebeurt dit op een manier die niet altijd als dusdanig wordt ervaren. De buitenwereld heeft wel door dat er ergens iets mis is, maar zal dit problemen (soms letterlijk) met de mantel van de liefde te bedekken. Anderzijds is er ook sprake van een gevoel van machteloosheid, het besef dat er toch weinig kan worden gedaan.

Hoe moet worden omgegaan met iemand die lijdt aan deze aandoening? Begrip en geduld zijn sleutelfactoren bij behandeling van theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS, zoals dit ook het geval is met andere aandoeningen die in hetzelfde spectrum thuishoren. Vanzelfsprekend zal een zekere voorkennis helpen om de patiënt(e) die lijdt aan de aandoening te helpen begrijpen.

Daarnaast is hulp van de buitenwereld een onmisbaar voordeel bij de behandeling, in de vorm van zowel fysieke als morele steun. Behandeling van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS, hoewel succes in deze materie niet kan gegarandeerd worden. Anderzijds zal de omgeving ervaring hebben met de aandoening, want de symptomen van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS zullen in loop van de jaren regelmatig de kop hebben opgestoken. Een persoon met TPS wordt dikwijls gecatalogiseerd als ‘een moeilijk persoon', zonder dat meteen naar de oorzaken van dat moeilijke karakter wordt gezocht.

Syndicatie