Psychose: wat zijn de symptomen van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS?

Psychose: wat zijn de symptomen van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS?

Overdreven emotionaliteit en zoeken naar aandacht geven aanwijzingen die in de richting van TPS kunnen wijzen

Het is zeker niet zo dat de theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS en een psychose synoniem zijn. Anderzijds kan deze aandoening in een vergevorderde vorm wel tot deze aandoening leiden. Tijdig ingrijpen is echter niet altijd mogelijk, om de eenvoudige reden dat iemand jarenlang met een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS kan leven zonder dat de omgeving daar enig besef van heeft.

Vrienden en familie zullen uiteraard wel merken dat er ergens ‘iets' fout is. Dat ‘iets' hoeft echter een min of meer normale levenswijze niet in de weg te staan. De persoon die lijdt aan een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS zal alleszins zelf niets in de gaten, hij of zij (de aandoening komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen) hebben. Wanneer hij of zij wordt geconfronteerd met de mededeling dat er sprake is theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS, zal de reactie er één van ongeloof zijn. De reactie is bekend: "Ik? Ik mankeer niets."

Wat zijn dan de symptomen van een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS? Die zijn nooit echt duidelijk en vaak voor verschillende interpretaties vatbaar. Onder andere overdreven emotionaliteit en zoeken naar aandacht geven aanwijzingen die in de richting van TPS kunnen wijzen. Het blijft echter gevaarlijk om een definitieve diagnose van deze aandoening te stellen.

Wat moet onder andere onder het zoeken naar aandacht worden verstaan? Dit moet letterlijk opgevat worden, de persoon in kwestie zal alles doen om voortdurend in de kijker te lopen. Hij of zij kan zich aan bepaalde mensen in de directe omgeving opdringen, met de bedoeling om alleszins in hun leven een belangrijke rol te spelen. Dat vragen om aandacht kan vreemde vormen aannemen, bijvoorbeeld door het steeds weer dragen van nieuwe kleren, door het geven van dure geschenken enzovoort.

Anderzijds wordt de emotionaliteit die iemand met theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS aan de dag legt als overdreven ervaren. De getoonde gevoelens zijn vaak fake, bijvoorbeeld een obsessie met het kerstmisgevoelen dat duidelijk verder gaat dan een normale belangstelling voor deze feestperiode. Deze uitingen van overdreven emotionaliteit zijn vaak onschuldig, maar daar kan door bepaalde gebeurtenissen verandering in komen. Uiteindelijk kan een theatrale persoonlijkheidsstoornis of TPS iemand tot in ernstige problemen brengen, met depressie of psychose als ultieme gevolg.

Syndicatie