Kaneel kan gezondheid helpen bevorderen

Kaneel kan gezondheid helpen bevorderen

Te grote hoeveelheden kaneel kunnen toxisch effect hebben

Kaneel is vooral bekend als een specerij dat voedingsproducten extra smaak kan geven. Uittreksels van kaneel zijn in de loop van de tijden echter gebruikt als traditioneel medicijn. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in de wereld, zodat er toch een zekere medische werking aan het product mag worden toegeschreven. Maar de medische wetenschap is het er nog niet over eens of kaneel wel daadwerkelijk medische eigenschappen bezit.

Volgens sommige studies zou kaneel het suikergehalte in het bloed verlagen bij mensen die aan diabetes lijden. Andere onderzoeken hebben op dat vlak echter geen resultaten aangetoond. Wetenschappenlijke studies over de werking van kaneel als cholesterolverlager of voor de behandeling van gistinfecties bij mensen met HIV hebben geen concrete resultaten opgeleverd.

Wel blijkt uit laboratoriumstudies dat kaneel ontstekingen kan helpen verlichten en bacteriën helpen verlichten. Uit bovenstaande valt af te leiden dat er omtrent de medische eigenschappen van deze stof tot dusver weinig duidelijkheid bestaat, concrete uitslagen van studies liggen nog niet op tafel. Het is zodoende allesbehalve duidelijk of het toevoegen van kaneel als supplement al dan niet een positief effect heeft op de gezondheid.

Syndicatie