Afasie is een communicatiestoornis die verschillende vormen kan aannemen

Afasie is een communicatiestoornis die verschillende vormen kan aannemen

Afasie heeft geen invloed op iemands intelligentie

Afasie is een communicatiestoornis die verschillende vormen kan aannemen en die het resultaat is van beschadiging of kwetsuur van die delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de spraak. Om alle misverstanden te vermijden: afasie heeft geen invloed op iemands intelligentie. De aandoening komt hoofdzakelijk voor met oudere mensen die een beroerte hebben ondergaan.

Als gevolg van afasie hebben patiënten het moeilijk om woorden te gebruiken of te verstaan. Spreken kan zeer moeilijk zijn, zeker wat het vinden van de juiste woorden betreft. Dat heeft tot gevolg dat mensen die aan afasie leiden moeite hebben om hun gedachten op de juiste manier uit te drukken. Daarnaast kunnen ze het ook moeilijk hebben om een conversatie te verstaan, te lezen en geschreven woorden te begrijpen, zelf te schrijven, getallen te lezen enzovoort.

Meestal wordt afasie veroorzaakt door een beroerte of een andere beschadiging van de hersenen. Volgens de statistieken van de Amerikaanse National Aphasia Association zou ongeveer 25% tot 40% van de mensen die een beroerte overleefden aan afasie lijden. Er zijn echter nog andere manieren om afasie te krijgen, bijvoorbeeld als gevolg van een hersentumur, een hersenvliesontsteking, dementie of Alzheimer. In sommige gevallen duikt afasie af en toe op als een symptoom van epilepsie of een andere neurologische aandoening.

Er bestaan verschillende vormen van afasie. Bij elk type kan een graduatie worden gemaakt van mild tot ernstig. Expressieve afasie betekent dat de man of vrouw weet wat hij of zij wil zeggen, maar wordt de communicatie verstoord. Het maakt niet uit of het om gesproken of geschreven taal gaat.

In geval van receptieve afasie kan iemand de klanken horen of de lettertekens zien, maar weet hij of zij niet wat die betekenen. In sommige gevallen zal iemand met receptieve afasie figuurlijke dingen letterlijk nemen. De uitdrukking ‘loop naar de pomp' zal dus letterlijk worden opgevolgd.

In geval van anomische afasie heeft de persoon in kwestie moeilijkheden om zijn woorden te vinden. Daardoor wordt het bijzonder moeilijk om te spreken of te schrijven, want de juiste woorden worden niet gevonden.

Globale afasie is de ergste vorm van allemaal. Vaak komt deze vorm van afasie voor onmiddellijk nadat iemand een beroerte heeft betrokken. Zowel spreken/verstaan als lezen/schrijven zullen moeilijk verlopen. Bij primaire progressieve afasie is er sprake van een geleidelijk verlies van de mogelijkheid om te praten, verstaan, lezen en schrijven. Mits therapie kan deze vorm van afasie na een beroerte verbeteren, maar een weg terug bestaat er niet. Wel zijn mensen met afasie in staat om op een andere manier dan via spraak te communiceren, bijvoorbeeld via gebaren. De combinatie van spraaktherapie met medicatie kan deze vorm van afasie helpen verlichten.

Syndicatie