Wat zijn de symptomen van afasie als gevolg van beroerte?

Wat zijn de symptomen van afasie als gevolg van beroerte?

Gevolgen van afasie kunnen mild of minder mild zijn

Afasie is meestal het gevolg van een beroerte, deze aandoening kan verschillende vormen aannemen. Zo is er primaire progessie afasie, een vorm die gekenmerkt wordt door een geleidelijke verslechtering. Naarmate de aandoening vordert, verliezen de patiënten de capaciteiten om te praten, lezen, schrijven, luisteren enzovoort. Maar er zijn nog andere vormen van afasie.

De gevolgen van afasie kunnen mild of minder mild zijn. Bij de milde vorm zijn de patiënten nog in staat om te praten, maar kunnen ze moeite hebben om de juiste woorden te vinden. Ook het beluisteren van ingewikkelde conversaties kan de nodige moeilijkheden opleveren. Gevolg is dat de man of vrouw in kwestie zich bij gesprekken zo veel mogelijk op de achtergrond gaat houden, beseffende dat zijn limieten om te communiceren beperkt blijven.

In geval van zware afasie worden die communicatiemogelijkheden zelfs nog beperkter. Het praten en luisteren zal nog moeilijker worden, vanwege het feit dat woorden steeds moeilijker te vinden of te identificeren zijn. We mogen niet vergeten dat afasie een aandoening is die haar oorsprong vindt in een beschadiging of kwetsuur in dat veel van de hersenen waar de spraak zich situeert. In geval van zware afasie gaan ook lezen en schrijven veel problemen opleveren.

Een aantal symptomen van afasie zijn de volgende:

Moeite om te spreken
Worstelen met het vinden van de juiste woorden
Het gebruiken van vreemde of verkeerde woorden bij een conversatie
Sommige mensen met afasie hebben problemen om andere mensen te verstaan, meer specifiek wanneer ze vermoeid zijn op in een omgeving met veel geluiden

Het probleem is dat afasie het denkvermogen niet aantast. De persoon in kwestie beseft met andere woorden zijn probleem en dat maakt de zaak uiteraard nog veel erger. De situatie kan nog complexer worden wanneer de afasie-patiënt problemen ondervindt met cijfers en zelfs met het maken van de meest simpele berekeningen. Op die manier kan afasie iemands leven tot een echte hel maken.

Meestal wordt afasie vastgesteld wanneer een patiënt wordt behandeld voor een beroerte, hersenbeschadiging of een tumor. Met gebruikmaking van een reeks neurologische testen, zal de dokter de persoon in kwestie een aantal vragen steleln. Tevens zal aan de hand van een aantal specifieke commando's gevraagd worden om een aantal dingen te benoemen. Op basis van de uitslagen van die testen zal de dokter bepalen of iemand al dan niet aan afasie lijdt. Tevens zal worden vastgesteld hoe erg de aandoening is. Op basis van die wetenschap kan de behandeling opgestart worden.

Syndicatie