Behandeling afasie verschilt van geval tot geval

Behandeling afasie verschilt van geval tot geval

Ook aanleren van non-verbale communicatie kan rol spelen bij behandeling afasie

De behandeling afasie verschilt van geval tot geval, waarbij er onder andere rekening moet worden gehouden met de ouderdom, de oorzaak van de hersenbeschadiging, de vorm van afasie en de plaats en de grootte van de kwetsuur. Er zijn verschillende vormen van behandeling zijn mogelijk, met als meest ingrijpende een operatie.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een hersentumor verantwoordelijk is voor het spraakcentrum van het brein. Een operatie om de hersentumor te behandelen kan evenens het spraakvermogen gunstig beïnvloeden. Het effect van een dergelijke ingreep kan dus dubbel zijn.

Maar ook het aanleren van non-verbale communicatie kan een rol spelen bij de behandeling van afasie. Iemand met afasie zal met een logopedist in zee gaan, die via regelmatige sessies zijn of haar spraakvermogen zal proberen te herstellen. Dat zal in de meeste gevallen niet volledig lukken, zodat ook non-verbale communicatie kan ingeschakeld worden. Dit zal enige vorm van compensatie bieden voor de verbale communicatie die is weggevallen. Het herstellen van het spraakvermogen kan succesvol of minder succesvol zijn, veel zal afhangen van de mate waarin de patiënt aan afasie lijdt.

De Ameriakaanse National Stroke Association gaf volgende tips voor mensen met afasie. Op de eerste plaats kan het helpen om gebruik te maken van steuntjes om een bepaalde boodschap duidelijk te maken. Zet bijvoorbeeld woordjes of tekeningen op papier om te proberen te communiceren. Iemand die lijdt aan afasie moet proberen kalm te blijven terwijl hij praat. Zeer langzaam spreken kan helpen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de buitenwereld niet altijd goed beseft wat afasie is. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord en zullen dan ook verbolgen reageren wanneer er communicatiestoornissen met een andere persoon (die aan afasie lijdt) ontstaan. Zaak is om dergelijke misverstanden zo snel mogelijk uit de baan te ruimen. De National Stroke Assoction adviseert mensen met afasie om steeds een bordje op zich te hangen waarop te lezen staat dat ze aan afasie lijden en waarop wordt uitgelegd wat deze aandoening precies inhoudt. Op die manier zal het aantal misverstanden wat betreft communicatie tot een minimum beperkt blijven.

Syndicatie