Help, ik heb een probleem met alcohol. Hoe stop ik met drinken?

Help, ik heb een probleem met alcohol. Hoe stop ik met drinken? Hoe raak ik van mijn verslaving af?

Alcoholisme is op de eerste plaats een individuele zaak

Een paar biertjes of een paar glazen wijn gaan er meestal best in. Sommige mensen hebben echter een zwak weerstandsvermogen, in die zin dat ze voor ze erg in hebben met een alcoholprobleem opgezadeld zitten. Waar ligt het onderscheid tussen ‘gewoon iets’ drinken en een alcoholprobleem? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker.

Alcoholisme is op de eerste plaats een individuele zaak, ieder geval is verschillend. Een alcoholprobleem ontstaat eigenlijk wanneer iemand wanneer zijn alcoholgebruik niet meer in staat is om normaal te functioneren. Maar ook deze opmerking moet gerelativeerd worden. Sommige mensen kunnen gans hun leven onder invloed functioneren én werken. Bij sommigen kan de verslaving zeer ver reiken, zonder dat hun professioneel leven daar zwaar onder leidt.

In de meeste gevallen leidt excessief gebruik van drank echter tot een alcoholprobleem, dat verschillende vormen kan aannemen. Wanneer er alarmlampjes gaan flikkeren, is het tijd om in te grijpen. Dat kan op verschillende manieren gebruiken.

Heel wat drinkers kunnen het juk van het alcoholprobleem van zich afschudden zonder dat ze op externe hulp een beroep moeten doen. Deze categorie is echter vrij zeldzaam. Zij zullen blijven door drinken, maar hebben een automatische rem ingebouwd die hun belet om te zwaar door het lint te gaan. Vaak steekt ook de omgeving een handje toe, vrouwen, kinderen of vrienden helpen het alcoholprobleem sturen. Deze groep drinkers mag zich tot de gelukkigen rekenen.

De meeste zware drinkers zijn echter gedwongen om vroeg of laat een beroep te doen op een dokter, al dan niet onder invloed van hun omgeving. Nogal wat vrouwen stellen hun man voor de keuze: stoppen met drinken of scheiden. Stoppen met drinken blijkt zelfs in zo’n geval niet altijd even makkelijk te zijn. Waar het op aan komt, is er zelf van overtuigd te zijn dat er een probleem is. Pas wie heeft toegegeven dat hij of zij een alcoholprobleem heeft, is echt in staat om het te overwinnen.

Wie zich onder doktershulp heeft gesteld, zal eerst mogen proberen om zijn alcoholprobleem zelf op te lossen. Garanties op succes kunnen in deze materie echter niet geboden worden. Lukt het niet op eigen kracht, dan moeten hulpmiddelen ingeschakeld worden. Een eerste daad kan zijn het bannen van alle alcohol uit de omgeving. Alcoholisten zijn echter vindingrijk en vaak werkt deze strategie dan ook niet uit. In dat geval moeten zwaardere middelen ingeschakeld worden. Dat kan bijvoorbeeld onder de vorm van de befaamde ‘antibuse’-pil, een pilletje die iemand met een alcoholprobleem die toch probeert alcohol te gebruiken doodziek maakt. Dit middel kan ook ingebouwd worden, in zoverre dat de man of vrouw met het alcoholprobleem niet gedwongen is om het zelf te nemen.

Een zelfhulpgroep – zeg maar de A(nonieme) A(lcoholisten) – kan helpen, maar ook niet iedereen zal terug ontnuchteren na een verblijf in zo’n groep. In het ergste geval is een ontwenningskuur de enige oplossing. Dat zal niet meer ambulant gebeuren, maar wel in een instelling. Maar nogmaals: ook hier is succes niet gegarandeerd. Sommige mensen hebben een alcoholprobleem van dergelijke omvang dat het bijna niet te genezen is. Jammer, maar het is helaas niet anders. Toch is het belangrijk om de moed niet op te geven, vroeg of laat kan de ontwenning toch lukken.

Syndicatie