Wat zijn de symptomen van levercirrhose?

Wat zijn de symptomen van levercirrhose?

Leverbiopsie kan definitieve diagnose van levercirrhose helpen stellen

Zware drinkers lopen het risico om op langere termijn levercirrhose te ontwikkelen. Daarnaast kan levercirrhose in zeldzamere gevallen ook het gevolg zijn van andere aandoeningen die al dan niet erfelijk zijn. Minder algemeen zijn de gevallen van levercirrhose die een gevolg zijn van ernstige reacties op geneesmiddelen. Ook een langdurige blootstelling aan giftige stoffen zoals arsenicum kan levercirrhose veroorzaken.

Drinken is dus niet de enige oorzaak van een levercirrhose. Het is zelfs zo dat sommige mensen levercirrhose ontwikkelen zonder dat daar op het eerste gezicht een plausibele reden voor voorhanden is. In deze speciale gevallen zal het bijzonder moeilijk zijn om levercirrhose als dusdanig te herkennen. Daarom is het belangrijk om de symptomen te herkennen die op levercirrhose wijzen.

De volgende symptomen wijzen op levercirrhose in een vergevorderd stadium. In het beginstadium zijn er geen symptomen die op levercirrhose wijzen. We zetten enkele symptomen op een rijtje:

Extreme zwakheid of vermoeidheid kan op levercirrhose wijzen
Hetzelfde geldt voor neusbloedingen en kneuzingen
Gewichtsverlies is eveneens een mogelijk symptoom van levercirrhose
Pijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik is een ander mogelijk symptoom
Een vergeling van de huid is een bekend symptoom van levercirrhose
Ook jeuk kan in de richting van levercirrhose wijzen
Het ophopen van vocht in de benen en de buik zijn eveneens signalen die in de richting van levercirrhose kunnen wijzen
Ook verwarring kan een gevolg zijn levercirrhose

Hoe wordt de diagnose levercirrhose gesteld? De dokter zal eerst een algemeen onderzoek doen, daarbij vragen stellen over levensstijl, drinkgedrag, voorkomen van ziekten in de familie enzovoort. Wanneer het vermoeden rijst dat er wel eens sprake kan zijn van levercirrhose, zal de patiënt onder de scanner moeten. Dit radiografisch onderzoek zal moeten uitwijzen of er wel degelijk sprake is van levercirrhose en hoe groot de schade is die aan de lever werd aangericht. Om 100% zeker te zijn dat het wel degelijk om levercirrhose gaat, kan de dokter een leverbiopsie aanbevelen. Dit betekent dat er een stukje van de lever op de aanwezigheid van levercirrhose zal getest worden.

Syndicatie