Amerikaans onderwijs organiseert IEP meetings rond autisme

Amerikaans onderwijs organiseert regelmatig IEP meetings rond autisme

Individualized Education Plan helpt onderwijs van autistische kinderen in goede banen te leiden

In de Verenigde Staten wordt er veel belang gehecht aan een Individualized Education Plan, afgekort IEP voor de opvoeding in geval van autismespectrumstoornissen. Het IEP helpt het onderwijs voor autistische kinderen in goede banen te leiden. Openbare scholen zijn in de Verenigde Staten wettelijk verplicht om zo’n IEP, zeg maar een individueel leerplan op te stellen voor autistische kinderen.

In het programma wordt bepaald welke therapie en welke onderwijsprogramma’s het kind in kwestie zal ontvangen. Het voordeel van zo’n individueel leerplan is dat de succeskansen voor autistische kinderen veel groter zijn dan in het geval van een gewone opleiding. Er is in het programma voldoende ruimte voor therapie, therapie die kan gaan van spraaktherapie over fysieke oefeningen tot en met bezigheids- en gedragstherapie. Bovendien zal het IEP ook vastleggen hoeveel tijd autistische kinderen gaan doorbrengen met een speciale opvoeder-leraar.

Er wordt regelmatig vergadert omtrent de noodzaak van het al dan niet bijsturen van het programma. Tijdens die vergaderingen wordt beslist welke zorgen een kind tijdens de komende maanden al dan niet bijkomend wenst te ontvangen. IEP-meetings kunnen op eender moment tijdens het schooljaar georganiseerd worden, waardoor het mogelijk wordt om zeer snel op eventuele wijzigingen in de situatie in te spelen.

Ouders van autistische kinderen en opvoeders krijgen vooraf een aantal tips over hoe ze zich tijdens zo’n IEP meeting moeten opstellen, kwestie van de meeting zo succesvol mogelijk laten verlopen. Een belangrijk advies is om te pleiten als een advocaat en zich niet te laten verleiden tot geschreeuw. Het heeft geen om als ouder allerlei eisen te stellen voor zijn of haar kind. Idealiter wordt de toekomstige strategie in onderlinge samenspraak vastgesteld. Het heeft ook weinig zin om de lat te hoog te leggen, leg doelstellingen op die realistisch en niet utopisch zijn. Die objectieven moeten bovendien aangepast zijn aan de leeftijd van elk van de autistische kinderen. Een realistische doelstelling is bijvoorbeeld het voorzien van een regelmatige omgang met andere kinderen, zodat de sociale vaardigheden beter aangeleerd kunnen worden.

Het kan ook belangrijk zijn om regelmatig buitenstaanders uit te nodigen voor de gesprekken. Dat zijn best experts, mensen met veel ervaring in de omgang met autistische kinderen. Het aanhoren van een afwijkende meeting kan altijd interessant zijn, zeker in dit geval. Meestal zijn die experts ex-leraars of therapeuten. Samen kan dan gebrainstormd worden over nieuwe strategieën en therapieën.

Ouders van autistische kinderen mogen niet vergeten regelmatig hun dankbaarheid voor de leden van het IEP-team te tonen. Een e-mail met dankbetuigingen zal meer dan welkom zijn. Het IEP-team kan eventueel ook beslissen dat het kind van school moeten veranderen wanneer de noodzaak daartoe zich opdringt. Voorwaarde is uiteraard wel dat er een kwalitatief hoogstaand alternatief voorhanden is.

Syndicatie