Eén op 10 kinderen kunnen herstellen van autisme of van autisme spectrum stoornis (ASS)

Eén op 10 kinderen kunnen herstellen van autisme of van autisme spectrum stoornis (ASS)

Behandeling kan kansen op genezing doen toenemen

Eén op 10 kinderen kunnen herstellen van autisme of van autisme spectrum stoornis (ASS), zo blijkt uit een recent onderzoek. Een behandeling kan de kansen op genezing nog doen toenemen. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de International Society for Autism Research meeting in Chicago. De onderzoekers die de studie opstelden, gaven zodoende een boodschap van hoop aan wie lijdt aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS).

Deborah Fein, auteur van de studie en Trustees Distinguished Professor of Psychology aan de University of Connecticut, houdt wat het percentage aan potentiële genezingen nog een slag om de arm. Ongeveer 10 tot 20% van wie lijdt autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft volgens haar kans op genezing. Zij kwam tot de conclusie dat een therapeutische behandeling de kansen op succes bij kinderen die lijden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS) nog deed toenemen.

Fein en haar team evolueerden een groep kinderen die leden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS) in leeftijdscategorie tussen 9 en 18 jaar. In een aantal gevallen was inderdaad sprake van een ‘optimaal resultaat', wat door het onderzoeksteam werd omschreven als ‘hersteld'. In de andere gevallen was er van een verbetering geen sprake.

Volgens Fein is er alleszins meer onderzoek noodzakelijk alvorens definitieve conclusies getrokken kunnen worden over de genezingskansen van kinderen die lijden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS). Vooral de effecten van de behandelingen verdienen een verdere studie, want het is nog niet helemaal duidelijk in hoeverre die het genezingsproces bij kinderen die lijden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS) kan beïnvloeden.

In het verleden was er al vaker kritiek op rapporten over autisme of autisme spectrum stoornis (ASS) vanwege het feit dat deze rapporten niet accuraat genoeg zouden zijn. Er werd inderdaad gewag gemaakt van genezing van kinderen die leden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS), maar vaak waren de opstellers van het rapport zelf betrokken bij de behandeling. Zij konden met andere woorden moeilijk hun eigen werk gaan bekritiseren.

Volgens Fein is wel al duidelijk dat een boven gemiddeld IQ de kansen op genezen bij kinderen die leiden aan autisme of aan een autisme spectrum stoornis (ASS) positief beïnvloedt. Het is echter nog niet duidelijk op welke leeftijd de behandeling moet worden opgestart, ook al zijn de kinderen intelligenter dan normaal.