Hoe behandel ik een autistisch kind thuis?

Hoe behandel ik een autistisch kind thuis?

Proactieve aanpak van autistische kinderen is warm aanbevolen, autisme is geen ‘makkelijk hanteerbare’ aandoening

Autisme kan niet woorden voorspeld voor de geboorte of niet volledig genezen worden. Een vroege diagnose is echter zeer belangrijk, zodat snel ingegrepen kan worden en zodat de vaardigheden van het autistisch kind gemaximaliseerd kunnen worden. Het is uiteraard aangewezen dat de behandeling gebeurt onder toezicht van een dokter. Dat belet echter niet dat de thuisbehandeling erg belangrijk is. Hoe eerder de behandeling op alle vlakken wordt gestart, hoe meer effectief ze zal zijn.

Hoe behandel ik een autistisch kind thuis?, zo luidt dan de logische vraag. Een proactieve aanpak van autistische kinderen is warm aanbevolen, autisme is namelijk geen ‘makkelijk hanteerbare’ aandoening. Van ouders van autistische kinderen wordt dan ook verwacht dat ze zich makkelijk informeren over de aandoening, kwestie van begrip en geduld te kunnen opbrengen voor de aandoening waaraan hun kind(eren) lijdt of lijden. Er is voldoende literatuur beschikbaar, terwijl ouders van autistische kinderen in contactgroepen met elkaar ervaringen kunnen uitwijzen. Ook deze contactgroepen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling. 

Vanzelfsprekend wordt van ouders van autistische kinderen verwacht dat ze ook nauw gaan samenwerken met de hulpverleners, zo die inderdaad noodzakelijk zijn. Bovendien mogen ouders van autistische kinderen niet vergeten om zichzelf goed te verzorgen. Ze zullen inderdaad hun beste krachten nodig hebben om de verschillende uitdagingen waar ze mee worden geconfronteerd de baas te kunnen. Maar overdreven pessimisme heeft geen zin: mits een juiste behandeling kan wel degelijk forse progressie worden geboekt.

Zoals we hierboven al zeiden: het is belangrijk dat ouders van autistische kinderen ‘getraind’ worden in de strijd tegen de aandoening. Goed voorbereide ouders zullen veel minder stress ondervinden van het feit dat ze met een geval van autisme geconfronteerd worden. Wanneer ze weten wat van hun wordt verwacht, zal het ouderpaar zich maximaal kunnen inzetten om hun autistisch kind op weg naar onafhankelijkheid te helpen. Daarom is het belangrijk om alle informatiekanalen over autisme ‘af te scannen’. Hoe meer u over de aandoening aan de weet komt, hoe beter.

Eveneens belangrijk is om autistische kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium voor te bereiden op onafhankelijheid. Willen of niet, ooit zullen ze op eigen benen moeten staan. Dat geluk is echter niet alle kinderen met autisme beschoren. Sommige autistische kinderen zullen ook in later leven spijtig genoeg continu zorgverstrekking nodig hebben.

De beste aanpak voor autistische kinderen blijft nog altijd teamwork, op basis van een consistent en goed gestructureerd programe. Iedereen die bij de opvoeding zal zijn steentje tot dat teamwork moeten bijdagen, bijvoorbeeld op het voeding van opvoeding, het identificeren en leren beheersen van de autisme-symptomen, gedrag en interactie met de buitenwereld enzovoort. Hou er rekening mee dat de zorg voor autistische kinderen geen makkelijke opgave is, het kan ouders tot aan de rand van een depressie leiden. In het ergste geval zal er inderdaad één van de ouders depressief worden of door een andere vorm van stress-gerelateerde ziekte getroffen worden. Dat moet ten alle prijze voorkomen worden, zodat u best zo goed mogelijk voorbereid aan de opvoeding van uw kind begint.
 

Syndicatie