Sporen van Prozac in drinkwater kunnen gelinkt worden aan autisme

Sporen van Prozac in drinkwater kunnen gelinkt worden aan autisme

 Vissen blootgesteld aan water met anti-depressiva kunnen verschijnselen gelijkend op autisme vertonen

Mogelijk is er een nieuw spoor ontdekt dat ons kan leiden naar de oorzaken van autisme. Het gebruik van bepaalde medicijnen kan sporen nalaten in het drinkwater, met mogelijk meer gevallen van autisme tot gevolg. Michael Thomas, professor evolutionaire biologie aan de Amerikaanse Idaho State University in Pocatello heeft op dat vlak baanbrekend onderzoek gedaan.

Het aantal gevallen van autisme stijgt nog steeds, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. De U.S. Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta hebben een stijging opgetekend van het aantal gevallen van kinderen met stoornissen uit het autistisch spectrum met 23% over een periode van twee jaar. Het betreft kinderen in de leeftijdscategorie tot 8 jaar.

Een deel van die stijging is ongetwijfeld toe te wijten aan het feit dat dokters sneller stoornissen uit het autistisch spectrum als dusdanig kunnen herkennen. Het is echter onduideljik in welke mate dat het gevolg is van een verhoogde waakzaamheid. Ongetwijfeld moeten ook andere factoren een rol spelen.

Sporen van Prozac en Effexor, twee veelgebruikte antidepressiva in het drinkwater kunnen gelinkt worden aan autisme. Het zou dus kunnen dat stoorniseen uit het autistisch spectrum door het drinkwater worden veroorzaakt, mogelijk al tijdens de zwangerschap door opname van water door de moeder.

Vissen blootgesteld aan water met anti-depressiva kunnen verschijnselen gelijkend op autisme vertonen. Volgens Thomas duiken bij vissen dezelfde genen op als bij kinderen die lijden aan stoornissen uit het autistisch spectrum. De resultaten van de studie verschenen in het tijdschrift PLoS ONE. Ze zijn alvast opmerkelijk genoeg om verder onderzoek in de richting van dit denkspoor te rechtvaardigen. 

Syndicatie