Combinatie van factoren leidt tot Anorexia Nervosa

Combinatie van factoren leidt tot Anorexia Nervosa

Juiste oorzaken van deze aandoening zijn nog niet bekend

Hoe komt het dat de ene persoon aanleg heeft voor Anorexia Nervosa en een andere niet? Het antwoord op deze vraag moeten we u helaas schuldig blijven. Waarschijnlijk zou een combinatie van factoren leiden tot Anorexia Nervosa, maar zekerheid daaromtrent hebben we nog niet. De juiste oorzaken van deze aandoening zijn namelijk nog niet bekend. Leeftijd kan geen rol spelen in het verhaal. Hoewel de meeste gevallen van Anorexia Nervosa rond de puberteit beginnen, kan de aandoening ook in een latere fase van het leven opduiken.

Maar wat zijn nu juist die factoren die Anorexia Nervosa kunnen veroorzaken? Waarschijnlijk is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis, gekopppeld aan emotionele factoren en aan een bepaald denkpatroon. Daarnaast kunnen ook biologische en omgevingsfactoren een rol spelen in het verhaal. Geen van deze factoren is kwantificeerbaar, zodat het simpelweg onmogelijk is om Anorexia Nervosa te voorspellen.

Mensen die lijden aan Anorexia Nervosa gebruiken vaak voeding en eten om controle te verwerven op een moment dat de stress-situaties zich in hun leven opstapelen. Die stress kan vaak zo groot zijn dat ze door de knieën gaan en Anorexia Nervosa krijgen. Dit proces kan gepaard gaan met gevoelens van ontevredenheid over zichzelf, een gebrek aan zelfvertrouwen, angstgevoelens, eenzaamheid enzovoort. Deze factoren kunnen op hun beurt een bijdrage leveren aan het opduiken van Anorexia Nervosa.

Ook nog andere factoren kunnen in geval van Anorexia Nervosa een rol spelen. Mensen die lijden aan deze aandoening, hebben vaak ook problemen met hun relaties. In veel gevallen hebben ze ook een voorgeschiedenis van overgewicht, waarmee ze door hun omgeving geplaagd en/of uitgelacht werden. Eigenlijk is er dus sprake van een veelheid aan factoren die de aanzet tot Anorexia Nervosa geven.

Hierbij mag niet vergeten worden dat in het geval van Anorexia Nervosa ook de maatschappelijke druk meespeelt. Slank geldt als een absoluut schoonheidsideaal en alles wat neigt naar een paar kilo's meer komt in botsing met dit ideaal. Het gevolg zijn complexen en problemen, die in heel wat gevallen kunnen leiden tot Anorexia Nervosa. Toch mogen in het geval van Anorexia Nervosa fysieke factoren niet helemaal uitgesloten worden. Onder andere wijzigingen in het hormonenniveau kunnen aanleiding geven tot gedragsveranderingen wat betreft eten, eetlust, denkpatroon, geheugen enzovoort. De combinatie van dit alles kan leiden tot Anorexia Nervosa.

Syndicatie