Frieten op basis van granenolie zijn minder gezond dan die op basis van andere plantaardige olie

Frieten op basis van granenolie zijn minder gezond dan die op basis van andere plantaardige olie

Fastfoodketens gebruik vaker olie die rijker is aan gesatureerde vetten

Frieten op basis van granenolie zijn minder gezond dan die op basis van andere plantaardige olie. Zulks blijkt uit een onderzoek uitgevoerd aan de University of Hawaii. Fastfoodketens gebruik vaker olie die rijker is aan gesatureerde vetten. Ze bakken hun frieten weliswaar op basis van plantaardige oliën, maar dan wel olie die het cholesterolgehalte doet stijgen.

Bijna driekwart van de onderzochte fastfoodketens, waaronder ook McDonald's, bakten hun frieten met granenolie die minder goed is voor het cholesterolgehalte. Uit het onderzoek blijkt met andere woorden dat er een verschil is tussen plantaardige oliën. De resultaten van het onderzoek verschenen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fastfoodketen zoals McDonald's, zijn al overgestapt naar plantaardige oliën om de aanwezigheid van transvetten in hun frieten te reduceren. Die reductie zou echter nog in sterkere mate kunnen gebeuren door gebruik te maken van olie op basis van soja of andere plantaardige producten. In olie op basis van granen zijn de niveaus aan transvetten namelijk nog steeds te hoog, zo blijkt uit onderzoek van de American Heart Association. Transvetten doen het cholesterolgehalte stijgen en verhogen het risico op hart- en vaatziekten.

Louis Aronne, directeur van het Comprehensive Weight Control Program aan het New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, meent dat er wel degelijk sprake is van vooruitgang, maar dat het nog beter kan. In de Verenigde Staten blijken vooral kleinere ketens gebruik te maken van de juiste plantaardige oliën. Hun frieten zijn met andere woorden gezonder dan die van de grote ketens zoals McDonald's.

Aronne merkt op dat de verhouding tussen gesatureerde vetten en ‘goede' vetten het minst gunstig is bij plantaardige oliën op basis van granen. Sommige ketens hebben al een stap in de goede richting gezet door olie te gebruiken die een mengeling is van granen, soja en canola. Daardoor is het gehalte aan transvetten en aan gesatureerde vetten al in aanzienlijke mate gedaald.

De belangrijkste fastfoodketens hebben al gereageeerd op het onderzoek door te beloven om nog meer aandacht te besteden aan het vetgehalte van de olie die wordt gebruikt om frieten te bakken. De frieten die worden gebakken op basis van ‘gezonde' olie kunnen overigens even smakelijk als de frieten gebakken op basis van olie met veel transvetten en gesatureerde vetten. De klant hoeft van de omschakeling dus niet noodzakelijk de gevolgen te ondervinden.

Syndicatie