Gesatureerde vette melk kan risico’s op darmstoornissen doen toenemen

Gesatureerde vette melk kan risico’s op darmstoornissen doen toenemen

Melk is niet gezond voor elk

Over melk is er in de medische literatuur al heel wat verschenen. Vroeger werd ons voorgehouden dat melk zonder meer gezond was. Joris Driepinter dronk drie glazen melk per dag en voelde zich daar kiplekker mee. In België waren de kinderen lid van de Melkbrigade, die hen aanmoedigde om alle dagen melk te drinken. Maar is melk wel zo gezond als men ons heeft laten uitschijnen?

Voor één aandoening kan melk vanwege het kalkgehalte alleszins een positief effect hebben. Osteoporose kan geheel of gedeeltelijk worden voorkomen door voldoende melk te drinken. Vooral vrouwen die naar de menopauze gaan, kunnen dus maar beter regelmatig melk drinken.

Recente studies wijzen uit dat aan het drinken van melk ook nadelen verbonden kunnen zijn. Gesatureerde vette melk kan risico’s op darmstoornissen doen toenemen, zo blijkt uit de resultaten van een studie die zijn verschenen in de online versie van het blad Nature. Ongeveer 60% van de muizen die met deze melk werden gevoed, ontwikkelden ontstekeningen en andere aandoeningen in de darmen.

Melk is niet gezond voor elk, zo zou uit het onderzoek blijken. Muizen die melk kregen met een laag vetgehalte of met een hoog gehalte aan polyongesatureerde melk liepen maar 25 tot 30% kans om dergelijke aandoeningen binnen de zes maanden te ontwikkelen.

Bovendien was de ernst van de aandoening (colitis of een vorm van autoimmune ontsteking) groter bij muizen die minder vette melk naar binnen kregen. Het onderzoek werd gesponsord door heel wat organisaties, waaronder de U.S. National Institutes of Health, de (eveneens Amerikaanse) Gastrointestinal Research Foundation en ook de Crohn’s and Colitis Foundation of America.