Sex kan bij sommige mensen de risico’s op een dodelijke trombose (beroerte) doen toenemen

Sex kan bij sommige mensen de risico’s op een dodelijke trombose (beroerte) doen toenemen

Mensen met aneurysem moeten opletten voor verhoogde bloeddruk wanneer ze sex hebben

Onderzoekers van de universititeit van Utrecht onderzochten 250 mensen die een trombose (beroerte) overleefden en kwamen tot de conclusie dat het hebben van sex een rol kon hebben gespeeld. Monique H.M. Vlak, auteur van de studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Stroke, legt uit dat dit niet betekent dat sex op zich ongezond is.

Sex kan bij sommige mensen echter de risico’s op een dodelijke trombose (beroerte) doen toenemen, zo wees het onderzoek uit. Dat geldt ook voor bepaalde andere vormen van lichaamsbeweging bij mensen die aan aneurysme lijden. Volgens de statistieken zou 2 tot 3% van de wereldbevolking last hebben van deze verwijding van de bloedvaten. 

Mensen met aneurysme moeten opletten voor verhoogde bloeddruk wanneer ze sex hebben. De gevarenzone strekt zich onder andere uit tot een uur na de sex, waarna het risico geleidelijk aan weer afneemt. Wie vreest dat hij of zij aan aneurysme lijdt, neemt beter eens contact op met zijn of haar dokter. Deze kan hem waarschijnlijk al een stuk wijzer maken.