Wat zijn de symptomen van de ziekte van Ménière?

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Ménière?

Oorspecialist kan problemen verbonden aan de ziekte van Ménière helpen oplossen

Tegenwoordig horen we steeds vaker spreken over de ziekte van Ménière, een aandoening die vroeger veel minder onder de aandacht kwam. Het betreft een op zich niet dodelijke kwaal, die echter heel wat ongemak kan veroorzaken. Dat is met name het geval bij patiënten die aan duizeligheid leiden. Die duizeligheid kan namelijk het dagelijks leven aardig verstoren.

Over de oorzaken van de ziekte van Ménière is weinig of niets bekend. Toch zijn er sterke vermoedens dat één en ander te maken heeft met het geklemd raken van een zenuw in het binnenoor. De reden waarom is onduidelijk, maar mogelijk heeft de levensstijl er iets mee te maken. Het is namelijk zo dat in een stresssitutie symptomen opduiken die sterk aan de ziekte van Ménière doen denken.

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Ménière? Op de eerste plaats dus duizeligheid, al dan niet gekoppeld aan misselijkheid (hevig braken). Daarnaast zijn er de onvermijdelijke oorsuizingen, die zelfs kunnen blijven duren wanneer de aanval voorbij is. Een derde belangrijke symptoom is het uitvallen van gehoorcapaciteit, de patiënt zal minder goed gaan horen.

Het vervelende aan de ziekte van Ménière kan zijn dat de verloren gehoorcapaciteit niet meer terugkeert. Het oor zal na elke aanval steeds verder achteruitgaan, tot uiteindelijk het dragen van een gehoorapparaat aangewezen is. Waarom dat gehoor blijft achteruitgaan, is vooralsnog niet duidelijk.

Het goede nieuws is dat een oorspecialist kan de problemen verbonden aan de ziekte van Ménière kan helpen oplossen of toch alleszins helpen verlichten. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, waardoor een operationele en een andere met antibiotica. Het slechte nieuws is dat er nog geen definitieve behandeling voor de ziekte van Ménière mogelijk is. De medische wetenschap blijft echter verder zoeken naar zo’n oplossing.