Menselijk lichaam bevat 10 keer meer bacteriën dan lichaamscellen

Menselijk lichaam bevat 10 keer meer bacteriën dan lichaamscellen

Wetenschap is druk bezig om de bacteriën in ons lichaam in kaart te brengen

De afgelopen jaren is de medische wetenschap nieuwe paden gaan bewandelen om de gezondheid van ons lichaam te bevorderen. Tot dusver werd namelijk de rol die microben of bacteriën in onze verschillende organen spelen schromelijk onderschat.

Lita Proctor, coordinator van het Human Microbiome Project, is één van de honderden wetenschappers die belast is met het onderzoek. Zij verzamelt voornamelijk de informatie die door haar collega’s wordt verzameld. Het betreft een werk van lange adem want het kan nog jaren duren alvorens de bacteriële fauna in ons lichaam in kaart is gebracht. Proctor laat echter niet na om op het belang van deze taak te wijzen.

Het menselijk lichaam bevat 10 keer meer bacteriën dan lichaamscellen, zo vertelde Proctor ons. Ze bevinden zich overal, maar vooral in de mond, de darmen en de huid.  Hun rol wat onze algemene gezondheid betreft zou wel eens veel groter kunnen zijn dan tot dusver wordt aangenomen. Het is uiteindelijk de bedoeling van het project om de link tussen bacteriën en gezondheid aan het licht te brengen.

De wetenschap is dus druk bezig om de bacteriën in ons lichaam in kaart te brengen, met de bedoeling om uiteindelijk andere manieren te ontwikkelen om onze gezondheid te bevorderen. Door in te spelen op de werking van de bacteriën kunnen bepaalde ziekten worden voorkomen. Op termijn hoopt de wetenschap therapieën te ontwikkelen die het gebruik van sommige medicijnen overbodig maakt.

Proctor, werkzaam bij het National Human Genome Institute in Bethesda, Maryland in de Verenigde Staten, is van mening dat op termijn duidelijk gaat worden dat het volgen van het juiste dieet wel eens belangrijker zou kunnen zijn dan tot dusver algemeen werd aangenomen. Het onderzoek staat echter nog in de kinderschoenen, er moet nog een heel eind weg worden afgelegd.