Onzekerheid over aanbrengen maagring bij obesitas (zwaarlijvigheid) blijft

Onzekerheid over aanbrengen maagring bij obesitas (zwaarlijvigheid) blijft

Is chirurgisch ingrijpen bij overgewicht wel aan te bevelen?

De onzekerheid over aanbrengen van een maagring bij obesitas (zwaarlijvigheid) blijft bestaan. Meestal wordt aangenomen dat zo'n ring veilig is, maar doorslaggevende bewijzen voor deze stelling zijn nog altijd niet beschikbaar. Veel vertegenwoordigers van de medische wetenschap staan zodoende eerder wantrouwig tegenover het aanbrengen van zo'n maagring.

Edward Livingston, chirurg aan het University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas en specialist ter zake, blijft eveneens voorzichtig. Hij spreekt zich niet pro of contra de maagring uit. Uiteindelijk zijn er nog altijd geen data beschikbaar wat betreft de veiligheid van de maagring op langere termijn. Ook de efficiëntie van het chirurgisch ingrijpen bij obesitas (zwaarlijvigheid) is op langere termijn nog altijd niet aangetoond.

Livingston heeft al 17 jaar ervaring met chirurgisch ingrijpen bij obesitas (zwaarlijvigheid), zowel bij kinderen als bij volwassenen. Veel van zijn patiënten hebben vijf tot tien jaar na het ingrijpen hun gewicht herwonnen, zodat ze opnieuw te lijden hebben van bij obesitas (zwaarlijvigheid). Daarmee wordt het nut van de ingreep in vraag gesteld. Vooral het aanbrengen van een maagring bij kinderen met obesitas (zwaarlijvigheid) stuit bij heel wat dokters op weerstand. Van kinderen wordt bij obesitas (zwaarlijvigheid) verwacht dat ze op de eerste plaats hun voeding gaan verzorgen alvorens er aan een chirurgische ingreep wordt gedacht.

Livingston wil dat de Food and Drug Administration chirurgisch ingrijpen bij obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen onderwerpt aan beperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de verplichting om de levensstijl te veranderen. Dat houdt bijvoorbeeld een wijziging van de eetgewoonten in. Een bijpassend dieet is volgens Livingston noodzakelijk om de slaagkansen na een chirurgische ingreep te garanderen.

Het grote probleem bij obesitas (zwaarlijvigheid) en een daaropvolgende operatie is dat een psychologisch probleem met een mes worden behandeld. Het is volgens Livingsston daarom uiterst belangrijk dat er grote aandacht aan de psychologische begeleiding wordt besteed. De patiënt moet met andere woorden worden gewaarschuwd dat hij of zij zijn of haar levensstijl moet veranderen om het succes van het chirurgisch ingrijpen te garanderen. Volgens Livingston moet bij bij obesitas (zwaarlijvigheid) bij kinderen het aanbrengen van een maagring zowat de laatste oplossing zijn.

Syndicatie