Huidcellen kunnen worden gebruikt voor herstel bij hartpatiënten

Huidcellen kunnen worden gebruikt voor herstel bij hartpatiënten

Grote stappen vooruit gezet in strijd tegen hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten blijven een belangrijke doodsoorzaak, maar de medische wetenschap staat op dit vlak allesbehalve stil. Recent werden interessante nieuwe proefnemingen gedaan bij een medisch instituut in Israël wat betreft het herstel van beschadigde cellen in de hartspieren.

Het onderzoek werd gedaan in het Technion-Israel Institute of Technology and Rambam Medical Center in Haifa, de resultaten er van werden gepubliceerd in het European Heart Journal, een publicatie van het European Society of Cardiology. Het betrof proefnemingen met cellen in dieren, testen met mensen zouden nog een 10-tal jaren in de toekomst liggen. De resultaten van de proefnemingen waren alleszins veelbelovend.

Huidcellen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor herstel bij hartpatiënten, zoveel is duidelijk. Het wordt met andere woorden mogelijk om patiënten die aan hartfalen lijden met hun eigen huidcellen te behandelen in zoverre dat een maximaal herstel mogelijk wordt.

Er zijn met andere woorden grote stappen vooruit gezet in strijd tegen hart- en vaatziekten, maar het eindpunt ligt nog een eintje buiten bereik. Lior Gepstein spreekt van een nieuwe belangrijke bron van stamcellen, die mogen worden beschouwd als de bouwstenen die omgezet kunnen worden in eender welke vorm van huid in het lichaam. Het gebruik van huidcellen brengt mee dat er stamcellen van embryo’s nodig zijn, deze stamcellen zijn niet altijd even makkelijk te verkrijgen.

Daardoor worden ook afstotingsverschijnselen vermijden. Deze doen zich voor wanneer er cellen van een gezond iemand worden gebruikt voor inplanting bij iemand die ziek is. Het aantal mensen dat rondloopt met een beschadigd hart neemt voortdurend toe, zodat het niet onbelangrijk is dat op dit vlak een doorbraak werd bereikt. De capaciteit van het hart om zich te herstellen na een hartaanval is beperkt, zodat bijkomend ingrijpen noodzakelijk is.