Overgewicht volstaat al om gezondheid schade te berokkenen, sterfkansen te vergroten

Overgewicht volstaat al om gezondheid schade te berokkenen, sterfkansen te vergroten

 Obesitas (zwaarlijvigheid) is een al vergevorderd stadium van te veel kilo’s, schadelijke gevolgen van overgewicht laten zich al eerder gevoelen

 Overgewicht volstaat al om gezondheid schade te berokkenen en om de sterfkansen te vergroten, zo blijkt uit recent onderzoek. Dat betekent dat al een relatief beperkte gewichtstoename de kansen op vroegtijdig overlijden vergroot, dit in vergelijking met mensen met een ‘normaal’ gewicht. De resultaten van het onderzoek zijn vrij betrouwbaar, want ze hebben betrekking op 1,50 miljoen Amerikanen.

 Obesitas is een al vergevorderd stadium van te veel kilo’s, maar ook een relatief overgewicht kan al de risico’s op vroegtijdig overlijden doen toenemen. Vrouwen die nooit hadden gerookt en niet aan zwaarlijvigheid leden, maar die wel een paar kilo’s te veel wogen, bleken een 13% groter risico te hebben op een vroegtijdige dood dan vrouwen met niet te veel wogen. Bij vrouwen met echte obesitas of zwaarlijvigheid bleek het risico op een vroegtijdige dood 44% hoger te zijn.

 De resultaten van de testen met mannen waren ongeveer gelijkaardig. De resultaten van het onderzoek zijn niet zonder betekenis, want in de Verenigde Staten lijdt ongeveer twee derde van de inwoners van het land aan overgewicht. In andere geïndustrialiseerde landen blijkt dat ruim de helft van de bevolking te zijn. Bij vorige studies bleek alleen obesitas verantwoordelijk voor vroegtijdig overlijden, maar volgens de studie verschenen in de New England Journal of Medicine kan gewoon overgewicht ook al erg schadelijk zijn.

Syndicatie