Strijd tegen obesitas of zwaarlijvigheid focust zich nu op eetlustremmers

Strijd tegen obesitas of zwaarlijvigheid focust zich nu op eetlustremmers

Farmaceutische wereld nog steeds op zoek naar wondermiddel om de kilo’s te doen verdwijnen

Een van de problemen waar de westerse wereld mee kampt, is dat van obesitas of zwaarlijvigheid. Steeds meer mensen – zowel mannen als vrouwen – lopen rond met een te veel aan kilo’s. Dat te veel kan gaan over enkele kilo’s, maar in sommige gevallen ook over tientallen kilo’s. Vooral in de Verenigde Staten heeft het probleem prangende vormen aangenomen.

Het probleem stopt echter niet met obesitas of zwaarlijvigheid zelf. Wie te dik is, loopt ook het risico op een aantal aandoeningen die in het ergste geval zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Dichtslibben van de aders is één van die risico’s, maar ook andere hart- en vaatziekten evenals diabetes kunnen een gevolg zijn van overgewicht.

In de loop der jaren hebben de onderzoekers de strijd tegen obesitas of zwaarlijvigheid via verschillende invalswegen proberen te voeren. In de meeste gevallen bleek het om doodlopende paden te gaan, want de medicijnen die werden ontwikkeld bleken uiteindelijk te veel neveneffecten mee te brengen.

De strijd tegen obesitas of zwaarlijvigheid focust zich nu op eetlustremmers. Deze geven signalen aan het brein in verband met de hoeveelheid voedsel die opgenomen moet worden. Wanneer deze hoeveelheid kan worden teruggedrongen, zouden de kilo’s vanzelf moeten verdwijnen.

De farmaceutische wereld is met andere woorden nog steeds op zoek naar een wondermiddel om de kilo’s te doen verdwijnen. In die Verenigde Staten zijn er een drietal eetlustremmers op komst, maar die moeten nog allemaal toestemming van de Food and Drug Administration krijgen om gecommercialiseerd te worden. Eén van deze medicijnen zou een gewichtsverlies van 10% garanderen, maar het valt nog af te wachten wat de neveneffecten van dit geneesmiddel op lange termijn zouden zijn.

Syndicatie