Relatie tussen therapeut en patiënt belangrijk bij behandeling depressie en angst

Relatie tussen therapeut en patiënt belangrijk bij behandeling depressie en angst

Er zijn verschillende manieren van behandeling mogelijk bij depressie en angst, maar steeds moet er een goede relatie bestaan tussen therapeut en patiënt

Er zijn verschillende manieren van behandeling mogelijk bij depressie en angst, maar steeds moet er een goede relatie bestaan tussen therapeut en patiënt. Is die er niet, dan zijn de kansen op succes van de behandeling een stuk kleiner. Die goede relatie die nagestreefd moet worden, houdt ook in dat de patiënt de juiste therapeut kiest. Hij of zij (de patiënt of patiënte uiteraard) moet dan ook niet aarzelen om eerst elders advies in te winnen alvorens voor een bepaalde therapeut gekozen wordt.

Ook in de loop van een behandeling voor depressie en angst kan u nog van therapeut veranderen wanneer u merkt dat het niet helemaal ‘klikt’ met de behandelde therapeut. Dat wil uiteraard niet zeggen dat u van behandeling moet wisselen zoals iemand anders van hemd wisselt. De behandeling van depressie en angst is een complexe opgave, waarbij in uw buurt ongetwijfeld niet zo veel specialisten voor voorhanden zijn. Daarom kan nooit kwaad om u eerst goed te bevragen alvorens om te beslissen met een bepaalde therapeut, psycholoog of psychiater. Herstel door behandeling van depressie en angst is groepswerk, vergeet dat nooit.

Het belangrijkste onderdeel van de behandeling is het opbouwen van de relatie met de therapeut. Bij die relatie is opvoeding een cruciale factor en daarmee bedoelen we dat de patiënt zo goed mogelijk op de hoogte moet worden gebracht van alles wat met de behandeling voor depressie en angst te maken heeft. Wanneer die patiënt voor het eerst bij de zorgverstrekker op bezoek komt, is hij of zij vaak helemaal van slag.

Het is aan de therapeut om alles uit te leggen wat met de behandeling voor depressie en angst te maken heeft. Wat is een behandeling voor depressie en angst?, hoe wordt ze aangepakt?, wat zijn er de gevolgen van?, enzovoort. Op die manier valt al een deel argwaan weg en kan de basis worden gelegd voor een goede relatie tussen hulpverlener en hulpzoekende.

Eén van de dingen die uitleg verdient, is de relatie tussen depressie en angst. De combinatie van beiden is namelijk niet zo voor hand liggen. Bovendien wordt de situatie nog complexer wanneer we weten dat er ook nog aandoeningen bestaan als de angststoornis of generalized anxiety disorder (GAD), paniekaanvallen enzovoort. Sommige wetenschappers zijn van mening dat depressie en angst zo dicht bij elkaar aanleunen dat ze waarschijnlijk varianten van eenzelfde soort aandoening zijn. Zo ver willen we hier niet gaan dat we deze stelling ondersteunen. In eerste instantie moet u zich concentreren op de relatie met uw therapeut, die relatie betekent de start van alles.