Wat veroorzaakt het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X)?

Wat veroorzaakt het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X)?

Het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) doet kansen op hart- en vaatziekten

Over het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) is in de medische wereld in de afgelopen jaren heel wat te doen geweest. Sommige wetenschappers noemen de term metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) onzin. De samenstellende componenten van deze aandoening zijn stuk voor stuk oude bekenden. Sommige wetenschappers vinden het overbodig om een nieuwe term te bedenken voor iets wat al veel langer bestaat. Oude wijn in nieuwe zakken, zullen we maar zeggen.

In ieder geval worden we steeds vaker geconfronteerd met het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X), zodat de vraag kan worden gesteld hoe deze aandoening eigenlijk wordt veroorzaakt. Zoals bij veel ziekten het geval is, is de vraag stellen makkelijker dan het antwoord geven. Kort samengevat is de aandoening het gevolg van onze moderne levensstijl. We eten verkeerd en bewegen te weinig, daar komt het kort gezegd op neer.

Om kunnen te spreken van metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) moet iemand aan minstens drie van vier of vijf samenstellende componenten beantwoorden. Die componenten zijn diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol, een te veel aan gewicht en het aanmaken van proteïnurie. Door de wetenschap wordt metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) omschreven als een aandoening van de stofwisseling, veroorzaakt door een scheef getrokken balans wat betreft lichaamsbeweging en voeding. De persoon die lijdt aan metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) eet met andere woorden te veel naargelang van zijn lichaamsbeweging.

Sommige medische wetenschappers gewagen van een verstoring van de biologische klok, maar dat wordt door een aantal collega's dan weer als onzin van de hand gedaan. Kortom, het laatste woord is over het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) nog niet gevallen. We weten er zeker nog niet alles van, terwijl in feite nog niet helemaal duidelijk is of er wel degelijk sprake is van een aparte aandoening. Vast staat wel dat het op zich geen ziekte is, maar wel een groep van risicofactoren die stuk voor stuk wel tot gevaarlijke aandoeningen kunnen leiden.

De oorzaken van metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) zijn waarschijnlijk vermijden. Insuline kan een rol spelen in het verhaal, gecombineerd met obesitas, een ongezonde levensstijl en een onevenwichten in de hormonenbalans. Bij wie metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X) is vastgesteld, hoeft zich niet meteen grote zorgen te maken, eerder is er sprake van een waarschuwingssignaal. Door de levensstijl aan te passen kunnen toekomstige problemen voorkomen worden.

Syndicatie