Internet kan onderwijsfunctie overnemen wanneer kinderen ziek zijn

Internet kan onderwijsfunctie overnemen wanneer kinderen ziek zijn

Minister Crevits wil meer langdurig en chronisch zieke kinderen met internetonderwijs bedienen

De Pyjamadag van Bednet is een gebeurtenis waar de afgelopen jaren veel aandacht naar uitgaat. Deze actie vestigt de aandacht op een gegeven dat vaak onder de mat wordt geschoven, namelijk het feit dat veel zieke kinderen gedurende een langere periode uit de schoolbanken blijven en zodoende op onderwijsvlak een grote achterstand aflopen. De Belgische regering wil een mouw passen aan dit probleem en heeft daar een plan voor uitgewerkt waarvan we u de details niet willen besparen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil in de toekomst het aantal zieke kinderen dat aanspraak kan maken op synchroon internetonderwijs van Bednet verdubbelen. Nu bereikt Bednet 502 langdurig en chronisch zieke kinderen. Door de vertienvoudiging van het budget van de voorbije jaren, een vlottere dienstverlening en gebruik van de technologische middelen mikt minister Crevits op termijn om jaarlijks een 1000-tal kinderen te kunnen ondersteunen. Vandaag nemen meer dan 1000 scholen deel aan de Pyjamadag van Bednet. 

In 2017 namen meer dan 1000 scholen in Vlaanderen deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet. Bednet zet zo haar werking in de kijker. Bednet heeft het synchroon internetonderwijs (SIO) in Vlaanderen op de kaart gezet. Met het synchroon internetonderwijs  biedt Bednet voor langdurig en chronisch zieke kinderen, jongeren en tienermoeders, die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand aan via de computer, rechtstreeks en in contact met hun klas. Op deze manier blijven zij in contact met de vertrouwde klasomgeving en wordt leerachterstand vermeden, waardoor ze nadien weer gemakkelijker kunnen aansluiten.

In het schooljaar 2015-2016 bereikte Bednet nog 339 kinderen met synchroon internetonderwijs, dit schooljaar gaat het voorlopig al om 502 kinderen. Door meer bekendheid, logistieke maatregelen en digitale maatregelen moet het mogelijk zijn op termijn 1000 langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren per schooljaar te bereiken. De stijging van het aanbod is te danken aan de extra middelen die Bednet de voorbije jaren heeft gekregen. In 2016 en 2017 ging het jaarlijks om ruim 2,3 miljoen euro toe aan de vzw. Dit bedrag is een vertienvoudiging in vergelijking met 2014.

Sinds de start van het synchroon internetonderwijs werd de dienstverlening ook sterk geprofessionaliseerd. Dankzij de extra middelen kan Bednet voorzien in extra sets, begeleiders en technische ondersteuning. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Langdurig of chronisch ziek zijn wens je niemand toe. Maar dankzij Bednet kunnen honderden kinderen en jongeren de lessen in hun klas volgen via internet en houden zij zo contact met de leraar en de klasgenootjes. Op termijn mikken we op een bereik van 1000 langdurig of chronisch zieke kinderen. Dat kan door de werking van Bednet nog breder bekend te maken en via logistieke en digitale maatregelen. Vandaag nemen ruim 1000 scholen deel aan de Pyjamadag van Bednet. Het is hartverwarmend dat zoveel leraren en leerlingen zich achter Bednet scharen. ”

Syndicatie