Antibiotica verkocht via internet kunnen weerstand bacteriën verhogen, efficiëntie medicijnen doen afnemen

Antibiotica verkocht via internet kunnen weerstand bacteriën verhogen

Online verkopen van antibiotica kunnen een belangrijke oorzaak vormen voor het feit dat bacteriën resistent worden, waardoor meer mensen kwetsbaar worden voor allergische reacties.

Uit een recente blijkt dat online verkopen van antibiotica een belangrijke oorzaak kunnen vormen voor het feit dat bacteriën resistent worden, waardoor meer mensen kwetsbaar worden voor allergische reacties. Op die verkopen via internet wordt namelijk geen enkele controle uitgevoerd.

In Annuals of Family Medicine werd een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om antibiotica zonder voorschrift via internet verkrijgen. Die mogelijkheden bleken enorm uitgebreid te zijn. Zonder de minste controle kon antibiotica worden besteld. Daardoor is het gebruik van antibiotica veel meer verspreid dan op basis van de medische statistieken wordt aangenomen. Gevolgen is een verhoogde weerstand bij bacteriën, waardoor steeds meer mensen gevoelig worden voor allergische reacties.

Annals of Family Medicine vond op internet 138 verkopers van antibiotica, waarvan in 36% van de gevallen geen voorschrift was vereist. 64% van de verkopers vroeg dat er een vragenlijst zou worden ingevuld, maar stuurde vervolgens de gevraagde medicijnen toch op. In de meeste landen – waaronder ook de Verenigde Staten – is het verkopen van antibiotica zonder voorschrift illegaal. De wetgeving kan via internet echter makkelijk omzeild worden, zo blijkt. Het is de eerste keer dat via een studie wordt aangetoond hoe makkelijk het is om aan antibiotica te raken zonder dat daar een voorschrift voor werd verkregen. Arch Mainous III, de auteur van het artikel is dan ook van mening dat er dringend moet worden ingegrepen en dat de verkoop antibiotica (nog) strenger gereglementeerd moet worden.

Volgens Arch Mainous III, professor aan de Medical University of South Carolina in Charleston, is het gevaarlijk om mensen te laten beslissen of zij al dan niet antibiotica kopen. Bovendien hebben de meeste kandidaat-kopers geen enkel besef welke antibiotica allemaal op de markt zijn. Het verkeerd gebruik van antibiotica of het te vaak gebruiken er van kan aanleiding geven tot de opbouw van weerstand bij bacteriën, waardoor de medicijnen uiteindelijk hun werkingskracht verliezen.

Nu al bestaan er bacteriën die door antibiotica slechts met de grootste moeite gedood kunnen worden, dit als gevolg van een verhoogde weerstand. Dat heeft onder andere tot gevolg dat in sommige gevallen mensen langer in het hospitaal moeten verblijven alvorens ze van een bepaalde aandoening zijn genezen. Ze blijven met andere woorden langer zieker en dat louter en alleen als gevolg van onverantwoord gebruik van antibiotica.

De researchers die de studie opstelden gingen een week lang op zoek op internet en vulden in zoekrobotten de zin “purchase antibiotics without a prescription” in. Sommige van de 138 verkopers van antibiotica hadden verschillende websites onder verschillende namen, waarvan één of meer de kans bood om antibiotica zonder voorschrift te bestellen. Op ongeveer 94% van de gecheckte websites was het ook mogelijk om penicilline te kopen.