Experimenteel vaccin kan tuberculose-infecties bij HIV-patiënten bestrijden

Experimenteel vaccin kan tuberculose-infecties bij HIV-patiënten bestrijden

Eén van de belangrijkste doodsoorzaken bij AIDS-patiënten

Een experimenteel vaccin op basis van een bacterie die in de grond wordt gevonden, kan tuberculose-infecties bij HIV-patiënten bestrijden. Tuberculose is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij AIDS-patiënten in ontwikkelingslanden. Wanneer de werkzaamheid van het vaccin inderdaad wordt aangetoond, kan er opnieuw een belangrijke doorbraak zijn bereikt in de strijd tegen HIV/AIDS.

Op basis van een injectie met het vaccin daalde het aantal tuberculose-infecties bij HIV-patiënten met maar liefst 39%. Een deel van de proefpersonen kreeg effectief een injectie met het vaccin, een ander deel met een placebo. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het blad AIDS Today. Het onderzoek werd zelfs vroegtijdig stopgezet vanwege de overtuigende resultaten ervan.

Tuberculose en HIV vormen samen een dodelijke combinatie, zo waarschuwt de World Health Organization. Elke aandoening versterkt de werking van de andere, zodat het uiteindelijke effect er van bijzonder sterk is. Momenteel bestaat er maar een TB vaccin -- de Bacillus Calmette-Guérin of BCG - die weinig of geen bescherming effect heeft bij volwassenen. Met het nieuwe vaccin zou dat volgens het team onderzoekers onder leiding van Charles von Reyn aan de Dartmouth Medical School echter anders zijn.

De ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen tuberculose-infecties zou volgens von Reyn een belangrijke doorbraak betekenen, vooral voor HIV-patiënten. Vooral in ontwikkelingslanden worden die namelijk opvallend vaak door tuberculose-infecties getroffen. Volgens de World Health Organization worden jaarlijks 8,80 miljoen mensen door tuberculose-infecties getroffen. De ziekte, die al eeuwenlang bekend is, is bovendien erg dodelijk. Het aantal slachtoffers op jaarbasis als gevolg van tuberculose-infecties wordt op 1,70 miljoen geraamd.

Geneesmiddelen om tuberculose-infecties te bestrijden, worden steeds minder krachtig omdat de resistentie van de bacterie tegen de medicijnen toeneemt. Zelfs de sterkste bacteriedoders slagen er in sommige gevallen niet meer in om de tuberculose-infecties te genezen. Daarom is het belangrijk dat het onderzoek rond de nieuwe bacterie wordt verder gezet. Het nieuwe vaccin is gebaseerd op een aangepaste vorm van Mycobacterium Vaccae, een bacterie die al eerder heeft bewezen doeltreffend te zijn in de strijd tegen tuberculose-infecties.