Hoop voor patiënten die lijden aan verlammingsverschijnselen door verwondingen aan de ruggengaat

Hoop voor patiënten die lijden aan verlammingsverschijnselen door verwondingen aan de ruggengaat

Proeven met ratten bewijzen dat verlamming als gevolg van ruggengraatproblemen verholpen kan worden

In het blad Science verschenen de resultaten van een interessante studie die werd uitgevoerd door een team onderzoekers onder leiding van Gregoire Courtine, professor aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne in Zwitserland in verband met verlammingsverschijnselen.

De studie heeft betrekking op een therapie die nieuwe connecties legt tussen de ruggengraat en de hersenen. Die therapie maakt het mogelijk om signalen van de zenuwen een andere richting te doen inslaan zodat verwondingen in de ruggengraat kunnen worden vermeden.

Er is met andere woorden opnieuw hoop voor patiënten die lijden aan verlammingsverschijnselen veroozaakt door verwondingen aan de ruggengaat. Vaak zijn die patiënten geheel of gedeeltelijk verlamd en daar zou dus in sommige gevallen een oplossing voor kunnen worden gevonden.

Proeven met ratten bewijzen dat verlamming als gevolg van ruggengraatproblemen verholpen kan worden door het leggen van nieuwe verbindingen in de hersenen, een technologie die nog steeds in de kinderschoenen staat. Reggie Edgerton, specialist in spinal control aan de University of California, Los Angeles, kan zijn enthousiasme over de nieuwe therapie moeilijk onder stoelen of banken steken. Hij spreekt van een nieuwe doorbraak in de strijd tegen verlammingsverschijnselen.

 De ratten kregen chemicaliën toegediend die de groei van de zenuwcellen bevorderde waardoor die cellen werden aangespoord om nieuwe verbindingen te leggen. Het kan nog een tijdje duren alvorens de technologie ook bij mensen wordt toegepast omdat de menselijke hersenstructuur afwijkt van die van ratten. De resultaten zijn echter bemoedigend, want na verloop van tijd slaagden de ratten er opnieuw in om te bewegen.