Ingrepen in ziekenhuizen kunnen op een veiligere manier gebeuren

Ingrepen in ziekenhuizen kunnen op een veiligere manier gebeuren

Slechts 17% van de ziekenhuizen gebruikt volledige WHO-checklist bij operaties

De meeste patiënten hebben een blind vertrouwen in het ziekenhuis waar ze een ingreep ondergaan. Dat vertrouwen heeft vooral te maken met een sterk geloof in de wetenschap. Nochtans durft die wetenschap ook wel eens met spek te schieten, want met de veiligheid in onze ziekenhuizen is het niet altijd en overal even goed gesteld. Het kan daarom geen kwaad dat de bevolking zich wat kritischer opstelt ten opzichte van de ziekenhuizen.

Uit een studie van de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie en Zorginnovatie van de Universiteit Hasselt blijkt namelijk dat het heel wat beter zou kunnen wat betreft veiligheid in ziekenhuizen. “Hoewel 70 procent van de ziekenhuizen aangeeft dat ze de checklist gebruiken, bleek na analyse dat slechts 17 procent van de ziekenhuizen alle WHO items in hun checklist opneemt”, aldus doctoraatsstudent Jochen Bergs.

Van de 36 deelnemende ziekenhuizen gaf 70 procent aan de volledige checklist te gebruiken. Maar na analyse van de checklists door een groep van experts, bleek dat slechts zeventien procent van alle ziekenhuizen alle WHO-items in hun checklist had opgenomen. “De checklist bestaat uit drie groepen van items, met betrekking tot een fase van de operatie”, verduidelijkt Jochen Bergs. “Ziekenhuizen bleken slechts een gedeelte van de bijhorende items in hun checklist op te nemen: van de stappen voordat de patiënt in slaap wordt gedaan (50%), voor het insnijden (25,7%) en voordat de patiënt de operatiezaal verlaat (37,1%)." Het opnemen van alle items zou nochtans complicaties met grote gevolgen kunnen voorkomen.

“Eén derde van de ziekenhuizen (37,1%) heeft het item ‘vragen naar identiteit, toestemming, type van operatie en operatiezijde’ niet volledig opgenomen en ook de verbale telling van het gebruikte materiaal voor het sluiten van de operatiewonde blijkt in de helft van de ziekenhuizen niet opgenomen in de checklist”, zegt Jochen Bergs nog. “Het achterblijven van materiaal zoals een kompres of een naald in het lichaam is nochtans geen onbelangrijke complicatie.”

“Het bewijs over het nut van de checklist veilige heelkunde is sterk, maar een sluitend gebruik ervan blijkt niet vanzelfsprekend”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck. “Maar ondanks de grote inzet van het ziekenhuispersoneel en de ontwikkelingen op vlak van behandelingen, moeten we blijven streven naar betere en veiligere zorg.”

Syndicatie