Malaria bestand tegen de meeste bestrijdingsmiddelen in Zuid-Oost Azië

Malaria bestand tegen de meeste bestrijdingsmiddelen in Zuid-Oost Azië

Strijd tegen malaria dreigt te worden verloren

In het New England Journal of Medicine verscheen een studie waarin stond te lezen dat malaria bestand is tegen de meest krachtige bestrijdingsmiddelen die in Zuid-Oost Azië tegen de ziekte ingezet worden. Daarmee dreigt de World Health Organization de strijd tegen deze ziekte te verliezen.

Voor de bestrijding van malaria - een infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige parasieten van het geslacht Plasmodium en die op mensen overgebracht worden door malariamuggen – wordt gebruik gemaakt van medicijnen op basis van
Artemisinin. Volgens de studie blijkt het uitroeien van de muggen die malaria veroorzaken al tweemaal zo lang te duren in het westen van Cambodja als in het Noordwesten van Thailand. Dat betekent dat de muggen resistent zijn geworden tegen de bestrijdingsmiddelen, die zodoende hun kracht lijken te verliezen.

Arjen Dondorp, die het onderzoek leidde aan de Mahidol Oxford Research Unit in Bangkok, spreekt van een alarmerende situatie. Alle wereldwijde inspanningen tegen de ziekte dreigen verloren te gaan, want het lijdt weinig twijfel dat het opduiken van resistente muggen in Cambodja ook in andere delen van het verspreidingsgebied van malaria gevolgen gaat hebben.

Volgens Dondorp is het absoluut nodig dat er nieuwe stappen ondernomen worden om de verspreiding van malaria tegen te gaan. Het lijdt volgens hem geen enkele twijfel dat de resistentie tegen artemisinin nog zal toenemen.

De wetenschappers wisten overigens al langer dat Pailin, een streek in de grenszone tussen Cambodja en Thailand, een broeinest is van muggen die bestand zijn tegen bestrijding zoals die tot nu toe is gebeurd. Andere middelen die in de regio in de jaren 50 en 60 ingezet werden, verloren eveneens hun werking in dat gebied. In een volgende fase gebeurde dat ook in andere regio’s.

De WHO, die daarvoor beroep kan doen op een kas van 23 miljoen dollar afkomstig van een gift van de Bill & Melinda Gates Foundation, coördineert nu de inspanningen om te voorkomen dat muggen wereldwijd resistent worden tegen bestrijders op basis van artemisinin. Belangrijk is nu vooral om te voorkomen dat ook de Afrikaanse muggen resistent worden. In het zwarte werelddeel komen namelijk 90% van alle gevallen van malaria voor. Wanneer in Afrika hetzelfde gebeurt als in Cambodja, zou de schade niet te overzien zijn.

De resistentie vertaalt zich in een langere aanloopperiode alvorens de medicijnen beginnen te werken. Dondorp behandelde 40 patiënten in Zuid-Cambodja met artesunate, een medicijn op basis van artemisinin, en 40 in het Thaise Wang Pha. In Pailin duurde het 84 uur alvorens de parasieten uit het bloed van de patiënten was verdwenen, in Wang Pha was dat maar 24 uur. In Pailin mislukte de behandeling bovendien in 55% van de gevallen, in Wang Pha slechts in 8% van de gevallen.

Volgens Dondorp is het vijf voor twaalf. Een wereldwijde resistentie tegen artemisinin kan de dood van miljoenen mensen veroorzaken. Elk jaar krijgen 250 miljoen mensen malaria, waarvan er ongeveer 880.000 sterven. De meeste dodelijke slachtoffers zijn kinderen onder 5 jaar, zo meldt de WHO. Malaria is na AIDS de meest dodelijke ziekte in de wereld.